Op 19 mei vond wederom het Gouden Driehoeks Beraad (GDB) onder co-voorzitterschap van Hans Hillen (vz NIDV) en GENM André Steur (Directeur Operationeel Beleid en Plannen (DOBP)) op locatie Hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee. Het betreft hier een jaarlijks overleg tussen de top van Defensie, MINEZK/CMP, kennisinstituten en de bij NIDV aangesloten industrie.
Uiteraard zijn hierbij de coronaregels nauwgezet in acht genomen.

Vorig jaar is onder meer gesproken over ‘Procesinnovatie’, ‘Duurzaamheid’ en ‘Aansprakelijkheden i.v.m. export van militair materieel, diensten en technologie’. Dit jaar is er voor een zelfde opzet gekozen met twee gespreksinleiders vanuit overheid en industrie voor een tweetal onderwerpen, t.w. ‘Van bezit naar gebruik’ en  ‘Europese en Nederlandse financiële instrumenten‘ .

Bij het onderwerp ‘Van bezit naar gebruik’ is een inleiding gehouden door Defensie/Bestuurstaf – Wendy Kwaks (Programmamanager Transitie) en dhr. Ron Nulkes (Directeur NIDV). Hierbij is uitgebreid stilgestaan bij de geboekte indrukwekkende vorderingen bij het thema Adaptieve Krijgsmacht. Met name bij  reeds bestaande samenwerking tussen Defensie en het bedrijfsleven is verder uitgediept met focus op de inzet van reservisten. Daarbij is in de afgelopen vier jaar veel voortgang geboekt. Ook Alternatieve contractvormen kwamen aan de orde waar het gaat om beschikbaarheid in plaats van bezit. Dit kan een impuls geven aan de samenwerking binnen de Gouden Driehoek. Verder zouden militaire organisaties meer kunnen denken in andere vormen van het garanderen van de ‘toegang tot’ capaciteiten dan door deze capaciteiten in eigendom te verwerven. Allerlei (meng)vormen van military / civil owned en military / civil operated zijn in beginsel denkbaar. Defensie zet met de adaptieve krijgsmacht grote stappen naar partnerschappen. Het fenomeen adaptieve krijgsmacht wordt overigens steeds beter herkenbaar. In de gevoerde discussie is ingegaan op de vraag is dan waar we staan met de implementatie hiervan en wat er nodig is om dit verder te implementeren.

Bij het onderwerp ‘Europese en Nederlandse financiële instrumenten’ is een inleiding gehouden door MINEZK / CMP – Dhr Jan Christiaan Dicke (Commissaris Militaire Productie) en NIDV – Dhr John Jansen (Senior Adviseur EU Affairs). Het betrof hier instrumenten waarmee Defensie haar capaciteiten kan verbeteren/uitbreiden door inschakeling van de NL Defensiesector. Op Europees niveau is het EDF een goed voorbeeld. Ook andere Europese en nationale instrumenten kwamen aan de orde, die ook openstaan voor de Defensiesector.

In de discussie bleek de hamvraag hoe Defensie en de Defensiesector elkaar door samenwerking kunnen versterken: meer en betere capaciteiten en hoger verdienvermogen. Van welke kunnen de partijen in de Gouden Driehoek / Ecosysteem gebruik maken?

Na afloop van het GDB volgden enkele dankwoorden van GENM André Steur aan Hans Hillen die het co-voorzitterschap van het GDB jarenlang op zich heeft genomen maar nu voor de laatste keer deelnam.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 04-12-2023

JGM Scriptieprijs uitgereikt tijdens NEDS 2023

Met zijn onderzoek naar Schokbelasting op het hoofd van militairen bij explosief breachen heeft tweede luitenant der mariniers Tammo de Wilde de Jan Gmelich Meijling (JGM) scriptieprijs 2023 gewonnen. Zijn onderzoek is van groot belang bij het verbeteren van de inzet binnen de eigen organisatie en heeft daarnaast ook veel actuele maatschappelijke meerwaarde in het publieke domein. Daarmee liet hij de sterke concurrentie achter zich. Aan de prijs is voor de winnaar een cheque van €2500 verbonden.
NIDV nieuws

Nieuws: 01-12-2023

NEDS 2023: Defensie en bedrijfsleven als partners voor duurzame veiligheid

Op 30 november vond in Rotterdam Ahoy de Defensiebeurs NEDS plaats, georganiseerd door de NIDV. De beurs waarin onder andere het Nederlandse defensiebedrijfsleven zich presenteert aan een publiek van delegaties van nationale en internationale ministeries van Defensie en krijgsmachtdelen, én aan internationale defensiebedrijven die willen samenwerken. Aan de orde: de uitdagingen en mogelijkheden om de defensie en veiligheid van Nederland en Europa zelfstandig en in NAVO-verband op orde te krijgen.
NIDV nieuws

Nieuws: 28-11-2023

Innovatieplein op NEDS 2023: startups te gast

Elke editie van NEDS heeft op het Innovatieplein 15 tot 20 door Defensie genomineerde startups te gast. Deze nieuwe spelers met baanbrekende ideeën wagen een stap in de wereld van Defensie en Veiligheid, en kunnen zo verkennen welke toepassing waar mogelijk is: bij de eindgebruiker, of juist in een toeleveranciersketen. Vanuit buitenposten in campussen, zgn. MIND-bases, verkent Innovatiecentrum MIND – Military Innovation by Doing continu Nederland voor doorbraken. Zij sponsoren met NIDV beursoppervlak, net als het Commissariaat Militaire Productie in eerdere edities.
Gouden Ecosysteem|Algemeen