Het NIDV Grondgebonden Platform (NGP) heeft de afgelopen periode haar deelnemers betrokken bij het zogeheten Technology Center Land (TCL), een initiatief van de Koninklijke Landmacht. De toekomst visie van het CLAS geeft aan dat het grondgebonden optreden van Defensie om toenemende integratie van mens en technologie, meer investeringen in technologisch hoogwaardige systemen en snellere opname van technologische toepassingen in operationele concepten vraagt.

Een Technology Center dat m.b.v. adaptieve samenwerkingsverbanden, invulling gaat geven aan de technische aspecten van de visie van het CLAS. Het TCL zal essentieel zijn voor de instandhouding en kennis van alle grondgebonden systemen nu en in de toekomst en verzorgt het hoogste niveau van instandhouding en (innovatieve) kennis van grondgebonden systemen. Daarbij wordt er ruimte geboden voor kortdurende innovatieprojecten en co-locatie van diverse grondgebonden Defensiebrede kennis- en innovatiecapaciteiten.

Bij dit TCL gaat het o.a. om vernieuwingen in het instandhoudingsproces, maar ook om bijv. situational awareness en situational understanding, virtueel of augmented reality, onderwijs etc. De Landmacht nodigt de industrie uit om met voorstellen te komen die kunnen uitmonden in kort- maar zeker ook- langlopende, duurzame samenwerkingsverbanden. Op 20 november a.s. zal het CLAS een symposium organiseren waar ingediende voorstellen vanuit de industrie worden besproken.

Laatste nieuws