491 resultaten gevonden

Nieuws: 13-06-2020

Nederlandse hoofdrol voor Duits fregattenproject MKS-180

Damen Shipyards en het ‘Bundesamt fur Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr’ hebben vandaag het contract ondertekend voor de bouw van vier MKS-180 fregatten. De fregatten zijn bestemd voor de Duitse marine. Damen is hoofdaannemer voor dit complexe project dat, samen met partners Blohm+Voss en Thales, voornamelijk in Duitsland wordt uitgevoerd.
NMC|Europa|Algemeen

Nieuws: 04-06-2020

Blog #2: Gunning PADR en EDIDP2019

Europa geeft met het Europees Defensie Fonds (EDF) financieel steun aan gemeenschappelijk Defensieonderzoek en -capaciteitenontwikkeling. Daar worden we allemaal beter van omdat het concurrentie- en innovatieve vermogen van de Europese Defensie technologische en industriële basis (EDTIB) wordt versterkt. Ook moet het EDF bijdragen aan een sterker gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid en technologische soevereiniteit van de EU. Dit heeft momenteel ook als gevolg van de Covid19-pandemie veel belangstelling. In deze serie NIDV-blogs over het EDF staat deze keer de gunning op PADR- en EDIDP2019-calls centraal.
Europa|Blog

Nieuws: 22-05-2020

Defensie opent coronaloket voor defensie- en veiligheidsindustrie

Defensie en de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) hebben een zogenoemd coronaloket geopend. Nederlandse bedrijven uit de defensie- en veiligheidsindustrie kunnen hier terecht als ze door de coronacrisis bij Defensieprojecten tegen uitdagingen aanlopen.
Algemeen

Nieuws: 18-05-2020

Kamerbrief Defensie: ‘met de defensie- en veiligheidsindustrie in gesprek om te bezien waar maatwerk nodig is’

Met hun maatwerkaanpak laten de minister en staatssecretaris van Defensie zien dat zij grote waarde hechten aan de Nederlandse gouden driehoek van de krijgsmacht, kennisinstellingen en defensie- en veiligheidsbedrijven, zo valt af te leiden uit de brief aan de Tweede Kamer van 15 mei. Ook de erkenning dat deze driehoek als onderdeel van het vitale proces Defensie mogelijk bij een lockdown wordt uitgezonderd, onderstreept dat. Gelukkig is een lockdown momenteel niet meer aan de orde.
Algemeen

Nieuws: 18-04-2020

Blog #1: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) 2020

Europa geeft  met het Europees Defensie Fonds (EDF) financieel steun aan gemeenschappelijk Defensieonderzoek en -capaciteitenontwikkeling. Daarmee wordt het concurrentie- en innovatieve vermogen van de Europese Defensie technologische en industriële basis (EDTIB) vergroot. Ook moet dit bijdragen aan een sterker gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en de strategische autonomie van de EU. In deze serie EDF-blogs gaan wij hier verder op in.
Europa|Blog

Nieuws: 06-04-2020

Corona-crisis: uitweg crisis is investeren!

Voor de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie (DVI) is de impact van de corona-crisis ingrijpend. Als leverancier voor de vitale sectoren wordt hard meegewerkt om deze crisis te beteugelen. Van het met spoed produceren van extra beademingsapparatuur, rijdende laboratoria en mobiele ziekenhuizen tot het ontlasten van de veiligheidsorganisaties of het overnemen van secundaire processen; iedereen draagt zijn of haar steentje bij. Tegelijkertijd is voor veel bedrijven de omzet uit civiele producten weggevallen en zitten er werknemers verplicht thuis.
Algemeen

Nieuws: 23-03-2020

Tweede ronde voor Europese defensie-industrie subsidies geopend

Op 23 maart 2020 is de tweede call geopend in het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP). Deze biedt uitstekende kansen voor subsidie voor industrieel gedreven projecten en internationale samenwerking in een groot aantal technologiegebieden, die relevant zijn voor defensie.
Europa|Algemeen

Nieuws: 22-03-2020

Overheidsmaatregelen met betrekking op de Defensie- en Veiligheidsindustrie

Naar aanleiding van het coronavirus en de (overheids)maatregelen die zijn genomen heeft Defensie, in overleg met de NIDV, besluiten genomen om mogelijke problemen te voorkomen. Dit met het doel economische effecten zoals mogelijke schaarste/problemen in de (toe)leveringsketen voor goederen en diensten die Defensie aanschaft. Deze gevolgen kunnen zich voordoen bij lopende aanbestedingsprocedures en bestaande contracten. Defensie gaat coulant om met deze uitzonderlijke situatie. Deelnemers hun NIDV-business development manager vragen om ondersteuning wanneer nodig.
Algemeen