Het belang van Europese defensiedossiers neemt razendsnel toe. Daarom is vanaf 1 oktober Harriët Slager aangesteld als vertegenwoordiger van de Nederlandse DVI in Brussel, namens de NIDV. Het gaat om een dag per week. Zij zal zich concentreren op de External Affairs van de AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD), de koepel waaraan de NIDV is verbonden, en de Europese instellingen.

Directeur NIDV Ron Nulkes: “Met de ervaring van Harriet op de defensiemarkt én in Brussel kan de NIDV onder meer rekenen op directe berichtgeving over belangrijke ontwikkelingen zoals het Europees Defensie Fonds.

Op de nog steeds politieke markt is het van essentieel belang vroegtijdig geïnformeerd te zijn over defensie- en veiligheidsdossiers waarover in Brussel wordt besloten. Ik ben blij dat met de komst van Harriët aan dit belangrijke punt uit de NIDV-strategie 2020-2025 gestalte wordt gegeven.” Sr. Manager EU Government Affairs, Harriët Slager: “Na ruim 10 jaar ervaring in Brussel op diverse civiele en defensie dossiers kijk ik ernaar uit om mijn expertise nu ook in te kunnen zetten voor de NIDV” John Jansen blijft zowel het gehele Europese dossier voor de NIDV vanuit het Haagse coördineren als deelnemen in diverse ASD overleggen.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 17-03-2023

NATO Investment Fund komt mogelijk naar Amsterdam

De militaire alliantie beslist volgens betrokkenen vrijdag of het Nato Investment Fund voor start-ups naar de hoofdstad komt. Het zou een belangrijke stimulans voor de Nederlandse techsector kunnen zijn, als het doorgaat.
Internationaal|Industrie Nieuws

Nieuws: 16-03-2023

Innovatiemissie naar Frankrijk met RVO

Een Nederlandse delegatie van Defensie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en het gouden ecosysteem voor Defensie en Veiligheid is tot vandaag te gast in Parijs op de EDF-Innovatiemissie, met als gastheer het Agence de l’innovation de défense. Met 100 aanwezigen uit Nederland en Frankrijk zet de samenwerking hier nieuwe stappen.
NIKAG|Europees Defensie Fonds|Algemeen

Nieuws: 14-03-2023

Gouden Driehoek bundelt krachten in lasercommunicatie

De Nederlandse technologie-ontwikkelaars en -producenten Demcon en VDL Groep bundelen hun activiteiten voor lasersatellietcommunicatie in FSO Instruments. Met de oprichting van dit eerste technologiebedrijf in Nederland voor lasersatellietcommunicatie wordt voortgebouwd op baanbrekende technologie die TNO heeft ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, waaronder Demcon en VDL. Dat past in het Nederlandse streven om een positie te bekleden als wereldmarktleider voor de serieproductie van hoogwaardige FSO (free-space optics) instrumenten voor lasersatellietcommunicatie, waarvoor concrete belangstelling bestaat bij Amerikaanse en Europese bedrijven.
NPVS|Gouden Ecosysteem|Industrie Nieuws