Het belang van Europese defensiedossiers neemt razendsnel toe. Daarom is vanaf 1 oktober Harriët Slager aangesteld als vertegenwoordiger van de Nederlandse DVI in Brussel, namens de NIDV. Het gaat om een dag per week. Zij zal zich concentreren op de External Affairs van de AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD), de koepel waaraan de NIDV is verbonden, en de Europese instellingen.

Directeur NIDV Ron Nulkes: “Met de ervaring van Harriet op de defensiemarkt én in Brussel kan de NIDV onder meer rekenen op directe berichtgeving over belangrijke ontwikkelingen zoals het Europees Defensie Fonds.

Op de nog steeds politieke markt is het van essentieel belang vroegtijdig geïnformeerd te zijn over defensie- en veiligheidsdossiers waarover in Brussel wordt besloten. Ik ben blij dat met de komst van Harriët aan dit belangrijke punt uit de NIDV-strategie 2020-2025 gestalte wordt gegeven.” Sr. Manager EU Government Affairs, Harriët Slager: “Na ruim 10 jaar ervaring in Brussel op diverse civiele en defensie dossiers kijk ik ernaar uit om mijn expertise nu ook in te kunnen zetten voor de NIDV” John Jansen blijft zowel het gehele Europese dossier voor de NIDV vanuit het Haagse coördineren als deelnemen in diverse ASD overleggen.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 21-11-2022

Grote uitdaging voor Koninklijke Marechaussee in Defensienota

Op 9 november heeft de Koninklijke Marechaussee een 60-tal NIDV-deelnemers gesproken over de uitdagingen en kansen die de Defensienota hen biedt. De presentatie van Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Hans Leijtens en directeur Kennis, Strategie en Innovatie Brigade-generaal Jos Pieters gaf het startschot voor interessante dialoog met het publiek.
Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 19-11-2022

NEDS2022: drie dagen ook zakelijke aandacht voor vrede en veiligheid

Met een bijzonder succesvolle expositie heeft de NIDV de NEDS2022 in Ahoy op donderdag 17 november afgesloten. Maar liefst 3.500 bezoekers, 170 exposanten en 20 buitenlandse delegaties hebben hieraan bijgedragen.
NIDV nieuws