Dertig emissieloze schepen in 2030. Dat is het doel van het ‘Masterplan voor een emissieloze maritieme sector’. Het plan vormt de aanloop naar lange termijn schaalvergroting van de vergroening van de Nederlandse scheepvaart. Bijzonder is de rol van Defensie en Rijkswaterstaat, die als launching customer willen deelnemen aan dit traject.

De NIDV draagt actief bij aan de realisatie van het ‘Masterplan voor een emissieloze maritieme sector’. Het is van belang dat de overheid nu investeert in militaire projecten, die in opdracht worden gegeven aan Nederlandse bedrijven. De te vervangen schepen van de Koninklijke Marine kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen. Versnellen van bestaande projecten, nieuwe projecten, of aanspraak maken op middelen uit het Groeifonds of het Herstelplan voor Europa zijn daarbij essentieel. Bij de uitwerking hiervan trekt de NIDV samen op met onder meer Nederland Maritiem Land (NML).

Meer informatie

Laatste nieuws