Op donderdag 8 oktober 2020 vond de jaarbijeenkomst plaats van het NIDV NMC platform (Nederlandse Marinebouw Cluster). Weliswaar dit jaar een Webinar via MS Teams en een nationaal event vanwege de coronabeperkingen maar desondanks een groot aantal (online) deelnemers die nu hun vragen konden stellen over Defensieprojecten, maritieme ontwikkelingen en Europese maritieme samenwerking.

Normaliter is de NMC jaarbijeenkomst een event dat gezamenlijk door NIDV en haar Belgische counterpart BSDI wordt georganiseerd in combinatie met een binationale Industry Information day waarbij de beider industrieën elkaar dan (fysiek) ontmoeten. Vanwege de COVID-19 beperkingen voor grote groepen is gebleken dat de firma ABC Diesels (Gent, Belgie) dit jaar niet als (beoogde) gastheer kon optreden. In 2021 zijn we uiteraard wel weer van harte welkom om de NMC jaarbijeenkomst in België te houden.

Het programma is desondanks inhoudelijk ongewijzigd gebleven waar dus zoals aangegeven veel belangstelling voor bestond. Nagenoeg alle NMC leden hebben deelgenomen evenals vertegenwoordigers uit de Defensie-organisatie zoals onder meer DMO Directeur Projecten CDR(TD) Dick Kreiter. Na een welkomswoord van NIDV en voorzitter NMC Richard Keulen (Damen Schelde Naval Shipbuilding) is gestart met een aantrekkelijk programma dat is samengesteld in goede samenwerking tussen NIDV, DMO, industrie en het MARIN:

  • Terugblik, voortgang maritieme defensieprojecten en EDF (NIDV)
  • Internationale ontwikkelingen maritieme industrie (Vz NMC)
  • Klimaat neutrale technologie en duurzaamheid in maritieme context  (MARIN – Frans Kremer)
  • Voortgang Platform Dutch Naval Design (DMO – dhr Michel Janssen)

De nadruk is gelegd op de voortgang van grote maritieme Defensieprojecten zoals ‘Vervanging onderzeebootcapaciteit’, ‘Vervanging M-fregatten’ en het project ‘Combat Support Ship’ waarvoor het contract op 19 februari is getekend. Bij de bouw van het CSS zijn veel Nederlandse bedrijven betrokken zoals bijvoorbeeld Alewijnse Marine voor de complete installatie van de elektrische systemen, inclusief militaire apparatuur. Nadere uitleg is vervolgens gegeven door directeur NIDV Ron Nulkes over het Europees Defensie Fonds en de uitdagingen en vooral kansen voor de NL industrie. In dat kader wordt ook gewezen op een recent artikel (EU blog) op de NIDV website.

Internationale maritieme ontwikkelingen

Verder is ingegaan op de internationale maritieme ontwikkelingen en verdere Europese maritieme samenwerking zoals bijv bij het project MKS-180. In de presentatie van het MARIN door Frans Kremer is nader ingegaan op klimaatneutrale technologie in de maritieme context. In het kader van de Defensie Operationele en Omgevings Strategie (DEOS) en het project ‘Vervanging hulpvaartuigen CZSK’ is dit een zeer relevant onderwerp. Dit is namelijk het meest geschikte project om een aanvang te maken met de implementatie van de DEOS.

Dutch Naval Design

Door DMO Michel Janssen is nadere uitleg gegeven over het platform Dutch Naval Design (DND) dat formeel van start is gegaan op het NIDV 35  jarig jubileum op 11 maart. Namens de industrie heeft NIDV zitting in de Stuurgroep DND. Er zijn uitstekende aanknopingspunten voor de industrie bij de diverse roadmapthema’s zoals Autonomy, Manning& Automation, Power & Propulsion en Preventive Maintenance. Binnenkort gaan de bijbehorende workshops van start. Afgesloten werd met een professionele animatiefilm een mogelijk toekomstig ontwerp voor het zgn. ‘Flex-ship’ getoond als resultaat van de uitwerking van diverse roadmaps.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 12-10-2021

NIDV Marinebouw Cluster Jaarbijeenkomst bij CZSK te Den Helder

Nagenoeg alle 43 NMC-bedrijven waren aanwezig in Den Helder voor de NMC-jaarbijeenkomst 2021 op 12 oktober in Den Helder. Gastheer was het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) waarmee vooraf een aantrekkelijk en informatief programma was samengesteld. Er is onder meer gesproken over nationale maritieme defensieprojecten, internationale maritieme ontwikkelingen, Topsectoren, het Europees Defensie Fonds (EDF) en het Maritieme Masterplan. Hoogtepunten waren de aanbieding van het NMC-ambitiedocument aan C-ZSK VADM René Tas en de geboden fysieke netwerkmogelijkheden dankzij de voortreffelijke logistieke ondersteuning van CZSK
NMC|NIDV nieuws

Nieuws: 10-09-2021

Tas neemt leiding marine over van Kramer

“We zeggen vaak: ‘de juiste man op de juiste plaats’. Volgens mij ging dat over jou.” Dat zei Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Rob Kramer vandaag in Den Helder tegen zijn ranggenoot Rene Tas. Hij nam het roer over van Kramer en is nu de leider van de Koninklijke Marine.
NMC|Defensie|Algemeen

Nieuws: 15-07-2021

Damen voltooit onderhoud en modernisering van Zr.Ms. Snellius

Damen Shipyards Den Helder heeft op 14 juli 2021 de Zr.Ms. Snellius, na haar mid-life update, weer overgedragen aan de Koninklijke Marine. De werkzaamheden aan het hydrografische opnemingsvaartuig omvatten een complex en divers programma van werkzaamheden, waarvan de voltooiing bijna een jaar in beslag heeft genomen, Het schip is eerder dan de overeengekomen datum opgeleverd.
NMC|Defensie|Industrie Nieuws