Op donderdag 8 oktober 2020 vond de jaarbijeenkomst plaats van het NIDV NMC platform (Nederlandse Marinebouw Cluster). Weliswaar dit jaar een Webinar via MS Teams en een nationaal event vanwege de coronabeperkingen maar desondanks een groot aantal (online) deelnemers die nu hun vragen konden stellen over Defensieprojecten, maritieme ontwikkelingen en Europese maritieme samenwerking.

Normaliter is de NMC jaarbijeenkomst een event dat gezamenlijk door NIDV en haar Belgische counterpart BSDI wordt georganiseerd in combinatie met een binationale Industry Information day waarbij de beider industrieën elkaar dan (fysiek) ontmoeten. Vanwege de COVID-19 beperkingen voor grote groepen is gebleken dat de firma ABC Diesels (Gent, Belgie) dit jaar niet als (beoogde) gastheer kon optreden. In 2021 zijn we uiteraard wel weer van harte welkom om de NMC jaarbijeenkomst in België te houden.

Het programma is desondanks inhoudelijk ongewijzigd gebleven waar dus zoals aangegeven veel belangstelling voor bestond. Nagenoeg alle NMC leden hebben deelgenomen evenals vertegenwoordigers uit de Defensie-organisatie zoals onder meer DMO Directeur Projecten CDR(TD) Dick Kreiter. Na een welkomswoord van NIDV en voorzitter NMC Richard Keulen (Damen Schelde Naval Shipbuilding) is gestart met een aantrekkelijk programma dat is samengesteld in goede samenwerking tussen NIDV, DMO, industrie en het MARIN:

  • Terugblik, voortgang maritieme defensieprojecten en EDF (NIDV)
  • Internationale ontwikkelingen maritieme industrie (Vz NMC)
  • Klimaat neutrale technologie en duurzaamheid in maritieme context  (MARIN – Frans Kremer)
  • Voortgang Platform Dutch Naval Design (DMO – dhr Michel Janssen)

De nadruk is gelegd op de voortgang van grote maritieme Defensieprojecten zoals ‘Vervanging onderzeebootcapaciteit’, ‘Vervanging M-fregatten’ en het project ‘Combat Support Ship’ waarvoor het contract op 19 februari is getekend. Bij de bouw van het CSS zijn veel Nederlandse bedrijven betrokken zoals bijvoorbeeld Alewijnse Marine voor de complete installatie van de elektrische systemen, inclusief militaire apparatuur. Nadere uitleg is vervolgens gegeven door directeur NIDV Ron Nulkes over het Europees Defensie Fonds en de uitdagingen en vooral kansen voor de NL industrie. In dat kader wordt ook gewezen op een recent artikel (EU blog) op de NIDV website.

Internationale maritieme ontwikkelingen

Verder is ingegaan op de internationale maritieme ontwikkelingen en verdere Europese maritieme samenwerking zoals bijv bij het project MKS-180. In de presentatie van het MARIN door Frans Kremer is nader ingegaan op klimaatneutrale technologie in de maritieme context. In het kader van de Defensie Operationele en Omgevings Strategie (DEOS) en het project ‘Vervanging hulpvaartuigen CZSK’ is dit een zeer relevant onderwerp. Dit is namelijk het meest geschikte project om een aanvang te maken met de implementatie van de DEOS.

Dutch Naval Design

Door DMO Michel Janssen is nadere uitleg gegeven over het platform Dutch Naval Design (DND) dat formeel van start is gegaan op het NIDV 35  jarig jubileum op 11 maart. Namens de industrie heeft NIDV zitting in de Stuurgroep DND. Er zijn uitstekende aanknopingspunten voor de industrie bij de diverse roadmapthema’s zoals Autonomy, Manning& Automation, Power & Propulsion en Preventive Maintenance. Binnenkort gaan de bijbehorende workshops van start. Afgesloten werd met een professionele animatiefilm een mogelijk toekomstig ontwerp voor het zgn. ‘Flex-ship’ getoond als resultaat van de uitwerking van diverse roadmaps.

Laatste nieuws