494 resultaten gevonden

Nieuws: 06-04-2020

Corona-crisis: uitweg crisis is investeren!

Voor de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie (DVI) is de impact van de corona-crisis ingrijpend. Als leverancier voor de vitale sectoren wordt hard meegewerkt om deze crisis te beteugelen. Van het met spoed produceren van extra beademingsapparatuur, rijdende laboratoria en mobiele ziekenhuizen tot het ontlasten van de veiligheidsorganisaties of het overnemen van secundaire processen; iedereen draagt zijn of haar steentje bij. Tegelijkertijd is voor veel bedrijven de omzet uit civiele producten weggevallen en zitten er werknemers verplicht thuis.
Algemeen

Nieuws: 23-03-2020

Tweede ronde voor Europese defensie-industrie subsidies geopend

Op 23 maart 2020 is de tweede call geopend in het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP). Deze biedt uitstekende kansen voor subsidie voor industrieel gedreven projecten en internationale samenwerking in een groot aantal technologiegebieden, die relevant zijn voor defensie.
Europa|Algemeen

Nieuws: 22-03-2020

Overheidsmaatregelen met betrekking op de Defensie- en Veiligheidsindustrie

Naar aanleiding van het coronavirus en de (overheids)maatregelen die zijn genomen heeft Defensie, in overleg met de NIDV, besluiten genomen om mogelijke problemen te voorkomen. Dit met het doel economische effecten zoals mogelijke schaarste/problemen in de (toe)leveringsketen voor goederen en diensten die Defensie aanschaft. Deze gevolgen kunnen zich voordoen bij lopende aanbestedingsprocedures en bestaande contracten. Defensie gaat coulant om met deze uitzonderlijke situatie. Deelnemers hun NIDV-business development manager vragen om ondersteuning wanneer nodig.
Algemeen

Nieuws: 13-03-2020

Feestelijk jubileum NIDV in het teken van nieuwe initiatieven

“Na 35 jaar nog steeds relevant” aldus de openingswoorden van NIDV voorzitter Hans Hillen tijdens het jubileum van de NIDV op 11 maart. Afgelopen woensdag stond de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid met verscheidene hoogwaardigheidsbekleders stil bij de essentiële rol die de NIDV speelt in het samenbrengen van industrie, overheid en kennisinstellingen.
Adaptieve Krijgsmacht|Algemeen

Nieuws: 17-01-2020

Defensie Projectenoverzicht 2020 vol nieuwe projecten

Defensie blijft flink investeren! Met Prinsjesdag en de Rijksbegroting 2021 heeft Defensie ook haar Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2020 gepubliceerd waarin het aantal aangekondigde en lopende projecten wordt uitgebreid van 93 projecten naar 108. Hiermee is ook het totale volume van projecten uitgebreid, die vanaf 2021 via het materieelbegrotingsfonds worden gefinancierd.
Algemeen

Nieuws: 08-12-2010

Hospitainer levert extra veld-hospitalen aan Italiaanse Rode kruis

Vanwege de druk op ziekenhuiscapaciteit gaat NIDV-deelnemer Hospitainer uit Vaassen extra veld-hospitalen leveren aan het Italiaanse Rode Kruis om extra capaciteit te creëren waar patiënten behandeld kunnen worden.
NGP|Industrie Nieuws