Op 29 september is het European Raw Materials Alliance (ERMA) -initiatief van start gegaan, waar ook de NIDV zich bij heeft aangesloten. ERMA is gelanceerd door industrie en de Europese Commissie onder aanvoering van commissaris Breton om meer controle te krijgen over critical raw materials (CRM). De Alliance kent inmiddels ruim 130 bedrijven en ruim 40 associaties, waaronder ASD en de NIDV.

De nieuwe alliantie is een erkenning van het cruciale belang van grondstoffen voor veiligheid, duurzaamheid en industrieel leiderschap van de EU. Met Europa’s Green Deal-ambities, inzet voor een digitale transitie en wens om een leidende positie te behouden in toekomstige technologieën, is inzicht en controle op de grondstofketen essentieel.

De NIDV heeft zich aangesloten bij dit initiatief omdat het in de – wellicht nabije- toekomst ook voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen van groot belang zal zijn zich te oriënteren op de volledige lijn van ruwe materialen, via CO2 neutrale technologie en productielijnen naar recycling.

Meer informatie

ERMA is door de Europese industrie opgericht met als doel het belang van critical raw materials (CRM) voor de Europese economie uit te dragen en om een sterk Europees CRM beleid in te voeren. Een groep van Europarlementariërs t.a.v. CRM is hieraan verbonden.