Vandaag is de Defensievisie 2035 ‘Vechten voor een veilige toekomst’ gepresenteerd door de minister en staatssecretaris van Defensie. Uit de visie komt wederom naar voren dat Defensie op weg naar een hoogwaardige technologische krijgsmacht voor grote uitdagingen staat in een snel bewegende wereld. De NIDV is blij met de nieuwe visie van het kabinet. Zowel met het gehanteerde proces waarbij de industrie en kennisinstellingen actief zijn betrokken, als met het resultaat “waarmee ook de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsindustrie de komende jaren een leidraad heeft om verder (mee) te sturen” aldus Ron Nulkes, directeur NIDV.

Compliment aan de bewindslieden

Het verschijnen van de visie is een compliment waard aan minister Bijleveld en staatssecretaris Visser. Nooit eerder maakten bewindslieden van Defensie aan het einde van hun termijn duidelijk waar de krijgsmacht staat, en waar de komende verkiezingen en kabinetsformatie over zouden moeten gaan: snel verder herstel en investeren in hoogwaardige technologie, zodat onze militairen hun taken op het hoogste niveau goed en veilig kunnen uitoefenen!

Terecht stelt de Defensievisie dat de krijgsmacht zich de komende jaren meer moet richten op haar kerntaken en dat er meer budget nodig is om aan de grondwettelijke taken te kunnen voldoen. De industrie herkent zich in de drie belangrijkste eigenschappen van de toekomstige krijgsmacht: hoogwaardige technologie, informatiegestuurd optreden en het zijn van een betrouwbare partner.

 

De industrie staat klaar om Defensie te helpen deze transitie te maken. Bedrijven hebben Defensie de afgelopen jaren al veel kunnen ontzorgen bij logistieke processen, instandhouding en het leveren van diensten. Dit kan nog veel arbeidsextensiever voor Defensie. Hier liggen nog veel meer kansen.
Ron Nulkes, directeur NIDV

Samenwerken om te winnen

De NIDV is ook tevreden over het proces waarin de Defensievisie tot stand is gekomen. De NIDV heeft met 50 bedrijven input mogen leveren voor de visie. Onderwerpen uit deze sessie zijn erin verwerkt wat de goede relaties tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en Defensie reflecteert. “Defensie ziet dat industrie en kennisinstellingen een vast onderdeel van de veiligheidsketen zijn”, zegt Ron Nulkes. “Juist door samen te werken kunnen we elkaar versterken. Dit hebben we bijvoorbeeld ook tijdens de coronacrisis gezien. We weten immers dat de krijgsmacht de opdracht krijgt van de regering, en de spullen van de industrie. Daarmee leidt vechten tot winnen.”

Kansen voor banen en innovatie

De Defensievisie onderstreept terecht het belang van innovatie. Nieuwe technologische dreigingen, zowel fysiek als in het cyberdomein vragen snel om oplossingen. Terecht vraagt de visie aandacht voor het verkrijgen van informatie, de verwerking daarvan en welke effecten hiermee kunnen worden verkregen. De NIDV ziet hierin veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, dat ook bekend staat om haar IT-oplossingen. “Innovatie is onderdeel van het Nederlandse DNA. De Gouden Driehoek van kennisinstellingen, industrie en overheid heeft in het verleden al vaak aan de voet gestaan van innovatieve oplossingen van waaruit ook weer civiele spin-off en banen ontstaan” meent Nulkes. “Zowel de grote bedrijven als Mkb’ers kunnen de krijgsmacht helpen om echt baanbrekend en duurzaam te zijn. De NIDV staat klaar om samen met Defensie hiervoor de juiste voorwaarden te blijven scheppen.”

Nadruk blijft op beschikbaarheid middelen

“De Defensievisie 2035 geeft inzicht in de uitdagingen waar de krijgsmacht voor staat, het is aan de politiek om deze nu handvatten te geven” aldus directeur NIDV. “Het langverwachte stuk geeft inzage in hoe ingrijpend het werk van Defensie de komende decennia verandert. Daarvoor moeten keuzes worden gemaakt maar ook de (financiële) middelen beschikbaar worden gesteld. Als het de politiek echt ernst is met de krijgsmacht, dan geeft zij gehoor aan deze visie en voegt de benodigde €13 tot €17 miljard toe aan de defensiebegroting.” Dat wordt gekozen voor een sterkere Europees Defensieopbouw in NAVO verband, waaronder via het EDF , onderschrijft de NIDV.

Met het oog op de verkiezingen in maart 2021 ziet de NIDV dan ook hoopvol uit naar het volgende kabinet om werk te maken van de Defensievisie en daarbij gebruik te maken van de hoogtechnologische Nederlandse industrie voor een toekomstbestendige krijgsmacht én een innovatief én veilig Nederland. Het kabinet Rutte III wordt opgeroepen alvast de voorbereidingen te treffen!

Aankomende evenementen

Laatste nieuws