Kamerleden Bosman en Van Helvert maken zich hard voor toekomst Nederlandse defensiesector

Kamerleden Bosman (VVD) en Van Helvert (CDA) hebben samen een initiatiefnota ingediend over een gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie. Door de onvoorspelbare en bijzonder strikte Nederlandse interpretatie van de Europese exportcriteria wordt de Nederlandse industrie op achterstand gezet. Daarmee staan banen en innovatieve economische activiteiten onder druk, beargumenteren de indieners.

Om de Nederlandse positie binnen het Europese veiligheidsbeleid te versterken en een gelijk speelveld voor bedrijven te bevorderen, is het nodig om samen te werken met andere (grote) landen die al werken aan de onderlinge afstemming van hun exportcontrolebeleid, vinden de indieners. Nederlandse bedrijven riskeren buiten de boot te vallen als de overheid het bestaande wapenexportbeleid niet aanpast. Als er onzekerheid bestaat over een exportvergunning, kijk een geïnteresseerde kopen eerder naar een niet-Nederlandse concurrent. Dat gaat ten koste van de Nederlanden sector. 

Erkenning probleem

Het probleem dat de Kamerleden schetsen wordt breder erkend. De NIDV heeft zich in het verleden al verschillende malen uitgelaten over de problematiek van het ongelijke speelveld binnen Europa. Ook in het rapport van de directie Internationaal Onderzoek en beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken van augustus 2020 wordt gepleit voor herziening van het wapenexportbeleid. 

De NIDV is blij met deze aandacht voor de problematiek. “De Europese Lidstaten gaan intensiever samenwerken, ook op materieelgebied. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de defensiesector, die zich daarop voorbereidt. Het is dan ook logisch dat het exportbeleid voor militaire goederen echt wordt geharmoniseerd” aldus directeur NIDV Ron Nulkes. “Bosman en Van Helvert hebben naar de problematiek van ondernemers geluisterd en daar is deze initiatiefnota het resultaat van.” 

Geen normale markt

De defensie-industrie is geen traditionele vrije markt zoals dat geldt voor andere industriële producten als auto’s, landbouwmachines of consumentenelektronica. Staten hebben veel invloed, omdat er andere regels gelden voor de aanschaf van militair materieel. Ook is er een aantal door staten gesteunde bedrijven op de defensiemarkt actief. De uitvoer van militair materieel is aan een bijzonder vergunningstelsel onderhevig. De NIDV onderkent het belang van goede regelgeving en controle op de handel van militaire- en dual-use goederen; de sector handelt daar ook naar. “Maar exportcontrole kan alleen effectief zijn wanneer dit in heel Europa op dezelfde manier wordt gedaan”, aldus Nulkes. 

Lees de Initiatiefnota.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 03-06-2024

NL EASP AIR voor 4e keer contract toegewezen door Frontex EU Grens- en Kustwacht

Voor de vierde keer heeft NL EASP AIR een meerjarige, lange afstand, maritieme surveillance contract toegewezen gekregen door de Europese Commissie en EU Frontex Border and Coast Guard. Er zijn maar drie EU dienstverleners geselecteerd voor dit contract met een waarde van €112 miljoen. Een mid-range tender met een waarde van €50 miljoen wordt momenteel nog verwerkt.
Industrie Nieuws

Nieuws: 30-05-2024

Noodzakelijke opschaling vraagt om passende maatregelen

Het ministerie van EZK voor tweejaarlijks een onderzoek uit naar de omvang, structuur en kennis van de NLDTIB. Berenschot heeft dit onderzoek begin 2024 uitgevoerd, en het rapport daarvan is 27 mei naar de Tweede Kamer gestuurd.  Belangrijke nieuwe thema’s in dit onderzoek waren groeiverwachtingen, opschalingsmogelijkheden en financieringsknelpunten.
Algemeen

Nieuws: 17-05-2024

Defensie projecten overzicht 2024 gepubliceerd

Op 15 mei – op verantwoordingsdag- is het nieuwe Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2024 aangeboden aan Tweede Kamer en gepubliceerd. Het Defensie Projectenoverzicht wordt tegenwoordig op verantwoordingsdag gepubliceerd, naar aanleiding van de actualisatie van het DMP-proces.  De belangrijkste reden is dat het primair een verantwoordingsdocument is, en de publicatiedatum dus beter past bij verantwoordingsdag. De NIDV Projectendag, normaal gespoken gekoppeld aan het DPO, zal dit jaar nog steeds op 24-09-2024 plaatsvinden.
Algemeen