Met het geluid van vliegtuigmotoren op de achtergrond heeft op 7 oktober op de vliegbasis Leeuwarden de jaarlijkse NIFARP-bijeenkomst plaatsgevonden.

Programma

Tijdens dit evenement hebben de deelnemers tijdens het plenaire deel kunnen luisteren naar de presentaties van Michiel van der Maat, voorzitter van het NIFARP-bestuur, over de laatste ontwikkelingen en de status van het F35 programma. Egbert Smit (NLR)  heeft met de aanwezigen zijn ervaringen gedeeld over zijn verblijf bij Lockheed Martin in Fort Worth in de afgelopen jaren en aangegeven wat de vertegenwoordiger op locatie betekent voor de Nederlandse overheid en DVI. Dik Verduijn en Anneke Donker, beiden van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, hebben het programma en de ontwikkelingen vanuit het perspectief van hun ministerie toegelicht. Rene de Koning van One Logistics was de laatste spreker, in een boeiend betoog heeft hij iedereen deelgenoot gemaakt van de totstandkoming en het opereren van zijn bedrijf op de Vliegbasis Woensdrecht.

322 Squadron

Een bezoek aan het 322 Squadron mocht natuurlijk niet ontbreken, door “Plebs”, de squadroncommandant, zijn we bijgepraat over de F35. Dit was een echt hoogtepunt, velen hebben hier jarenlang aan gewerkt en kennen het vliegtuig alleen maar van papier en vanuit de media. Het was dan ook bijna voor iedereen de eerste keer dat we een F35 van zo dichtbij mochten aanschouwen. Na afloop van de dag was iedereen laaiend enthousiast over deze dag en konden we met een zeer tevreden gevoel huiswaarts keren.

Laatste nieuws