Nagenoeg alle 43 NMC-bedrijven waren aanwezig in Den Helder voor de NMC-jaarbijeenkomst 2021 op 12 oktober in Den Helder. Gastheer was het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) waarmee vooraf een aantrekkelijk en informatief programma was samengesteld. Er is onder meer gesproken over nationale maritieme defensieprojecten, internationale maritieme ontwikkelingen, Topsectoren, het Europees Defensie Fonds (EDF) en het Maritieme Masterplan. Hoogtepunten waren de aanbieding van het NMC-ambitiedocument aan C-ZSK VADM René Tas en de geboden fysieke netwerkmogelijkheden dankzij de voortreffelijke logistieke ondersteuning van CZSK

Maritieme projecten

In de ochtend zijn de belangrijkste maritieme defensieprojecten besproken zoals het project vervanging onderzeebootcapaciteit en het ASWF. Verder is het project vervanging hulpvaartuigen mede vanwege de gewenste innovatieve technologie en het streven naar emissieloos varen zeer relevant voor de NL industrie. Uitgangspunt is hierbij bouw in Nederland. Met behulp van exogene financiering kunnen mogelijk aanvullende  wensen op het gebied van duurzaamheid en klimaatneutrale technologie worden gerealiseerd.  Vz NMC dhr Richard Keulen ging nader in op internationale maritieme ontwikkelingen, de mogelijke consolidatie van de maritieme markt en bijbehorende krachtenvelden in Europa. Launching Customership en eenduidige interpretatie van EU exportregels blijft daarbij voor Nederland essentieel.

EDF, Maritiem Masterplan, DND en NNSC

De kansen voor de Nederlandse industrie inclusief het MKB kwamen aan de orde bij de behandeling van het Europees Defensie Fonds. Expliciet zijn de projectvoorstellen van de EDF-calls 2021 en bij behorende deadlines aan de orde geweest, evenals de planning voor EDF 2022. Tevens is ingegaan op de SEA Defence haalbaarheidsstudie waarvoor DAMEN Naval de lead heeft. Binnenkort vindt er een External Expert Group meeting plaats. Een overzicht van alle relevante EDF-zaken staat vermeld op de NIDV website: https://www.nidv.eu/dossier/europees-defensie-fonds/

In het middagprogramma is het Maritiem Masterplan besproken door Vz NML Rob Verkerk. Speerpunten zijn 1. Emissieloze en klimaat-neutrale scheepvaart, 2. Groter marktaandeel NL maritieme maakindustrie en 3. Hoogwaardige werkgelegenheid (verhoging arbeidsproductiviteit). Tevens werd de ‘R&D-regeling mobiliteitssectoren (RDM)’ en het onderwerp ‘Aanvraag Nationaal Groeifonds’ besproken.

Daarna volgde een presentatie van KTZ(TD) Paul Flos (DMO-Hoofd AMS) over het ‘Kennisplan Zee 2021’, het ‘Platform Dutch Naval Design’ (DND) en de ‘Northern Naval Shipbuilding Cooperation’ (NNSC). Het doel van NNSC is versterking van het Noord-Europese Naval ecosysteem door samenwerking tussen landen en industrie om zo de toelevering van marine materieel te waarborgen.

NMC ambitiedocument

Het NMC-ambitiedocument beschrijft de doelstellingen en ambitie van het NMC platform en de bijbehorende prioriteiten voor nationale en internationale maritieme samenwerking. Het document werd door de Vz NMC formeel aangeboden aan C-ZSK VADM René Tas. Admiraal Tas reflecteerde hier vervolgens op en ging daarbij ook nader in op huidige en toekomstige aandachtspunten en uitdagingen voor de Koninklijke Marine. Afgesloten werd met een netwerkborrel. Mede dankzij de uitstekende logistieke verzorging door het gastvrije CZSK-team wordt teruggekeken op een zeer geslaagde en interactieve NMC-jaarbijeenkomst.

Laatste nieuws