In 2021 hebben 26 nieuwe bedrijven zich aangesloten bij de NIDV. Op woensdag 16 februari vond een kennismakingsbijeenkomst plaats voor deze nieuwe deelnemers aangevuld met nieuwe contactpersonen van reeds aangesloten NIDVbedrijven.

Tijdens deze bijeenkomst is onder meer nader kennisgemaakt met de NIDV’s business development managers die uitleg gaven over hun portefeuille en lopende defensieprojecten. Ook kwamen onderwerpen als het Europees Defensiefonds (EDF) en Industriële Participatie (IP-beleid) uitgebreid aan bod.

Communicatie via Platformen 

Waarborgen, specialismes, en zorgvuldige procescontrole maken zakendoen met Nederlandse defensie-en veiligheidsorganisaties en overheden een zaak van lange adem. Des te belangrijker dat nieuwe leden direct worden bijgespijkerd. “Kansen pakken we samen”, stelde Peter Huis in ’t Veld over het werkveld. Ook hielp de bijeenkomst deelnemers te anticiperen op zorgplicht, compliance, en duurzaamheid. Aan oplossingen geen gebrek: niet alleen de platforms per specialisme en beleidsdomein bieden steun, ook het netwerk zelf werd verrijkt, van ontwerp tot onderhoud, van kwaliteitskeuring tot trade compliance. 

Deelname aan NIDV events 

NIDV organiseert meer dan 35 events per jaar. Waar moet een nieuwe deelnemer dan beginnen en bestaat er al een gerichte focus per domein of platform? Is er al nagedacht over de zogenaamde stip op de horizon voor het genereren van meer toekomstige business? Allereerst gaat het er om meer structuur aan te brengen in de contacten met Defensie en Politie en overige stakeholders. Daarnaast is het van belang om ook de overige NIDV bedrijven (184 in totaal) beter te leren kennen. Dit kan uiteraard het best door aanwezig te zijn op de vele NIDV events.

Met de kennismakingbijeenkomst is de eerste stap gezet om de nieuwe deelnemers op weg te helpen om uiteindelijk het maximale uit hun NIDV-deelnemerschap te halen. “Je haalt hier het meeste uit je contacten”, aldus APP’s Lex Hassig toen we vroegen waarom zijn bedrijf nu al ruim vier jaar deelneemt. Bedrijven op de gastenlijst: 

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 17-03-2023

NATO Investment Fund komt mogelijk naar Amsterdam

De militaire alliantie beslist volgens betrokkenen vrijdag of het Nato Investment Fund voor start-ups naar de hoofdstad komt. Het zou een belangrijke stimulans voor de Nederlandse techsector kunnen zijn, als het doorgaat.
Internationaal|Industrie Nieuws

Nieuws: 16-03-2023

Innovatiemissie naar Frankrijk met RVO

Een Nederlandse delegatie van Defensie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en het gouden ecosysteem voor Defensie en Veiligheid is tot vandaag te gast in Parijs op de EDF-Innovatiemissie, met als gastheer het Agence de l’innovation de défense. Met 100 aanwezigen uit Nederland en Frankrijk zet de samenwerking hier nieuwe stappen.
NIKAG|Europees Defensie Fonds|Algemeen

Nieuws: 14-03-2023

Gouden Driehoek bundelt krachten in lasercommunicatie

De Nederlandse technologie-ontwikkelaars en -producenten Demcon en VDL Groep bundelen hun activiteiten voor lasersatellietcommunicatie in FSO Instruments. Met de oprichting van dit eerste technologiebedrijf in Nederland voor lasersatellietcommunicatie wordt voortgebouwd op baanbrekende technologie die TNO heeft ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, waaronder Demcon en VDL. Dat past in het Nederlandse streven om een positie te bekleden als wereldmarktleider voor de serieproductie van hoogwaardige FSO (free-space optics) instrumenten voor lasersatellietcommunicatie, waarvoor concrete belangstelling bestaat bij Amerikaanse en Europese bedrijven.
NPVS|Gouden Ecosysteem|Industrie Nieuws