In 2021 hebben 26 nieuwe bedrijven zich aangesloten bij de NIDV. Op woensdag 16 februari vond een kennismakingsbijeenkomst plaats voor deze nieuwe deelnemers aangevuld met nieuwe contactpersonen van reeds aangesloten NIDVbedrijven.

Tijdens deze bijeenkomst is onder meer nader kennisgemaakt met de NIDV’s business development managers die uitleg gaven over hun portefeuille en lopende defensieprojecten. Ook kwamen onderwerpen als het Europees Defensiefonds (EDF) en Industriële Participatie (IP-beleid) uitgebreid aan bod.

Communicatie via Platformen 

Waarborgen, specialismes, en zorgvuldige procescontrole maken zakendoen met Nederlandse defensie-en veiligheidsorganisaties en overheden een zaak van lange adem. Des te belangrijker dat nieuwe leden direct worden bijgespijkerd. “Kansen pakken we samen”, stelde Peter Huis in ’t Veld over het werkveld. Ook hielp de bijeenkomst deelnemers te anticiperen op zorgplicht, compliance, en duurzaamheid. Aan oplossingen geen gebrek: niet alleen de platforms per specialisme en beleidsdomein bieden steun, ook het netwerk zelf werd verrijkt, van ontwerp tot onderhoud, van kwaliteitskeuring tot trade compliance. 

Deelname aan NIDV events 

NIDV organiseert meer dan 35 events per jaar. Waar moet een nieuwe deelnemer dan beginnen en bestaat er al een gerichte focus per domein of platform? Is er al nagedacht over de zogenaamde stip op de horizon voor het genereren van meer toekomstige business? Allereerst gaat het er om meer structuur aan te brengen in de contacten met Defensie en Politie en overige stakeholders. Daarnaast is het van belang om ook de overige NIDV bedrijven (184 in totaal) beter te leren kennen. Dit kan uiteraard het best door aanwezig te zijn op de vele NIDV events.

Met de kennismakingbijeenkomst is de eerste stap gezet om de nieuwe deelnemers op weg te helpen om uiteindelijk het maximale uit hun NIDV-deelnemerschap te halen. “Je haalt hier het meeste uit je contacten”, aldus APP’s Lex Hassig toen we vroegen waarom zijn bedrijf nu al ruim vier jaar deelneemt. Bedrijven op de gastenlijst: 

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 21-11-2022

Grote uitdaging voor Koninklijke Marechaussee in Defensienota

Op 9 november heeft de Koninklijke Marechaussee een 60-tal NIDV-deelnemers gesproken over de uitdagingen en kansen die de Defensienota hen biedt. De presentatie van Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Hans Leijtens en directeur Kennis, Strategie en Innovatie Brigade-generaal Jos Pieters gaf het startschot voor interessante dialoog met het publiek.
Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 19-11-2022

NEDS2022: drie dagen ook zakelijke aandacht voor vrede en veiligheid

Met een bijzonder succesvolle expositie heeft de NIDV de NEDS2022 in Ahoy op donderdag 17 november afgesloten. Maar liefst 3.500 bezoekers, 170 exposanten en 20 buitenlandse delegaties hebben hieraan bijgedragen.
NIDV nieuws