Met een bezoek aan het hart van het Rotterdamse havengebied in Schiedam heeft voorzitter NIDV Angelien Eijsink haar licht opgestoken bij familiebedrijf Huisman Equipment.

Na de kennismaking met CEO David Roodenburg is gesproken over de positie van de maritieme sector in Nederland. Huisman behoort wereldwijd tot de top drie van kranenbouwers, is wereldleider op het gebied van pijplegsystemen voor extreem diepe zeeën, en levert boorinstallaties, lieren, scheepsontwerpen en speciale projecten. Het wereldwijde bedrijf wil zich sterk maken voor een zo groot mogelijke betrokkenheid van de Nederlandse maritieme industrie bij de vervanging van de onderzeeboten van de Walrusklasse, en oriënteert zich op haar eigen rol daarbij. Een korte blik in de 66 meter hoge productiehal completeert het bezoek.

 

 

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 21-11-2022

Grote uitdaging voor Koninklijke Marechaussee in Defensienota

Op 9 november heeft de Koninklijke Marechaussee een 60-tal NIDV-deelnemers gesproken over de uitdagingen en kansen die de Defensienota hen biedt. De presentatie van Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Hans Leijtens en directeur Kennis, Strategie en Innovatie Brigade-generaal Jos Pieters gaf het startschot voor interessante dialoog met het publiek.
Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 19-11-2022

NEDS2022: drie dagen ook zakelijke aandacht voor vrede en veiligheid

Met een bijzonder succesvolle expositie heeft de NIDV de NEDS2022 in Ahoy op donderdag 17 november afgesloten. Maar liefst 3.500 bezoekers, 170 exposanten en 20 buitenlandse delegaties hebben hieraan bijgedragen.
NIDV nieuws