Met een bezoek aan het hart van het Rotterdamse havengebied in Schiedam heeft voorzitter NIDV Angelien Eijsink haar licht opgestoken bij familiebedrijf Huisman Equipment.

Na de kennismaking met CEO David Roodenburg is gesproken over de positie van de maritieme sector in Nederland. Huisman behoort wereldwijd tot de top drie van kranenbouwers, is wereldleider op het gebied van pijplegsystemen voor extreem diepe zeeën, en levert boorinstallaties, lieren, scheepsontwerpen en speciale projecten. Het wereldwijde bedrijf wil zich sterk maken voor een zo groot mogelijke betrokkenheid van de Nederlandse maritieme industrie bij de vervanging van de onderzeeboten van de Walrusklasse, en oriënteert zich op haar eigen rol daarbij. Een korte blik in de 66 meter hoge productiehal completeert het bezoek.

 

 

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 17-03-2023

NATO Investment Fund komt mogelijk naar Amsterdam

De militaire alliantie beslist volgens betrokkenen vrijdag of het Nato Investment Fund voor start-ups naar de hoofdstad komt. Het zou een belangrijke stimulans voor de Nederlandse techsector kunnen zijn, als het doorgaat.
Internationaal|Industrie Nieuws

Nieuws: 16-03-2023

Innovatiemissie naar Frankrijk met RVO

Een Nederlandse delegatie van Defensie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en het gouden ecosysteem voor Defensie en Veiligheid is tot vandaag te gast in Parijs op de EDF-Innovatiemissie, met als gastheer het Agence de l’innovation de défense. Met 100 aanwezigen uit Nederland en Frankrijk zet de samenwerking hier nieuwe stappen.
NIKAG|Europees Defensie Fonds|Algemeen

Nieuws: 14-03-2023

Gouden Driehoek bundelt krachten in lasercommunicatie

De Nederlandse technologie-ontwikkelaars en -producenten Demcon en VDL Groep bundelen hun activiteiten voor lasersatellietcommunicatie in FSO Instruments. Met de oprichting van dit eerste technologiebedrijf in Nederland voor lasersatellietcommunicatie wordt voortgebouwd op baanbrekende technologie die TNO heeft ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, waaronder Demcon en VDL. Dat past in het Nederlandse streven om een positie te bekleden als wereldmarktleider voor de serieproductie van hoogwaardige FSO (free-space optics) instrumenten voor lasersatellietcommunicatie, waarvoor concrete belangstelling bestaat bij Amerikaanse en Europese bedrijven.
NPVS|Gouden Ecosysteem|Industrie Nieuws