De gezamenlijke missie van de Defensie Materieel Organisatie, Commissariaat Militaire Productie en de defensie-en veiligheidssector naar Indonesië is afgesloten. We zijn de Nederlandse ambassade in Jakarta dankbaar voor een uitstekend uitgevoerd programma.

De beurs Indodefence is met 30.000 bezoekers één van de grootste van de Asia-Pacific, een regio waar uitdagingen voor vrede en veiligheid vragen om een gezamenlijke aanpak. De directeur Defensie Materieel Organisatie, viceadmiraal Arie Jan de Waard (delegatieleider), de commissaris Militaire Productie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Jan Christaan Dicke en directeur NIDV Ron Nulkes voerden daarom verschillende gesprekken met onder meer Nederlandse bedrijven en Indonesische en andere autoriteiten.

Vervolg voor MKB

Tijdens de missie heeft de NIDV ook verdere contacten gelegd met Indonesische en andere bedrijven voor het programma EU Alliance II. Dit programma steunt het Europese MKB op de wereldwijde dual use-markt in technical textile, connectivity en advanced materials. De NIDV coördineert de Nederlandse inbreng, in samenwerking met Franse en Italiaanse partners. De EU-subsidie hiervoor beoogt Europese samenwerking met onder meer Indonesië te bevorderen. Eind januari houdt EU Alliance II een handelsmissie naar de hoofdstad van Indonesië, waar de Europese ambassadeur in Indonesië én wederom de Nederlandse ambassadeur ondersteuning bieden.

De delegaties sloten de week af in erkenning voor hen die voor vrede en veiligheid de hoogste prijs betaalden, met een kranslegging bij ereveld Ancol.