EU ALLIANCE is een ondersteuningsproject voor Europees MKB op de wereldwijde dual use-markt in technical textile, connectivity en advanced materials. Sluitstuk van het project is een delegatie aan partners in een van de drie partnerlanden: Indonesië.

Voorbereiding ter plaatse en in Nederland vindt plaats tijdens de beurzen Indodefence 2022 en NEDS 2022. Als onderdeel van het programma biedt de NIDV een webinar aan voor geïnteresseerden en ingeschreven partijen op 26 oktober a.s.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de programmamanager namens de NIDV, Nico van Dam: nicovandam@bedamco.com.