Fundamenteel aan elke bijdrage aan vrede en veiligheid is erkenning van hen die daarvoor de hoogste prijs betaalden, en de slachtoffers die vielen. Daarom legden vertegenwoordigers van de ministeries van Defensie en Economische Zaken en Klimaat, het Veteranenplatform en de NIDV kransen op het Nederlandse ereveld Ancol te Jakarta ter afsluiting van de gezamenlijke Nederlandse missie naar Indonesië. Roland Briene (Damen Naval) en Ron Nulkes vertegenwoordigden de NIDV, met daarbij aanwezigen namens Nevesbu, Spikestinger en Thales Nederland.