Vrede en veiligheid vragen om een actieve industriepolitiek voor de defensie-en veiligheidssector. Daarover ontving de Tweede Kamer vandaag de Kamerbrief “Defensie Industrie Strategie in een nieuwe geopolitieke context.” Het kabinet doet een beroep op de sector, maar biedt ook aanknopingspunten voor verdiept commitment. De overheid staat er niet alleen voor, en we pakken die rol dan ook op.

De NIDV ziet graag een diepgaande samenwerking tussen Defensie en de Nederlandse Defensiegerelateerde Technologische en Industriële Basis (NLDTIB). De bedrijven en kennisinstellingen daarbinnen hebben al een grote meerwaarde op het internationaler wordende speelveld. Ook de sector hecht er steeds groter belang aan om in internationale verbanden op te trekken. Dat gaat goed gepaard met de inzet van de Regering op versterking, bescherming, en positionering van de NLDTIB. Dat vraagt om verdieping van de samenwerking binnen de Gouden Driehoek voor defensie en veiligheid, en een nog grotere gezamenlijke inspanning voor het laten aanhaken van MKB en nieuwe intreders.

Deze ambities gaan gepaard met concrete voorstellen. Defensie versnelt haar processen, intern en met partners. Voor de Tweede Kamer ligt een herziening van het Defensie Materieel Proces voor, om politieke controle en versnelling samen te laten gaan. Voor verwerving blijft ‘het beste product voor de beste prijs met een zo groot mogelijke betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven’ van kracht. Ook op uitdagingen op financiële dienstverlening en exportbeleid tonen de ministeries zich eenduidig constructief. We zien uit naar een goede samenwerking voor pragmatische invulling van de voorstellen.

Lees verder in:

Persbericht Defensie

Persbericht Economische Zaken en Klimaat