Het nieuw opgerichte NIDV platform Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid (NPDMV) heeft als doel het verder verduurzamen van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidssector. Op woensdag 25 januari kwam het platform voor het eerst bij elkaar om de platformplannen en -ambities te delen en acties te bespreken die de sector ondersteunen in het realiseren van haar klimaat- en milieudoelen.

“De klimaat- en milieuproblematiek staat hoog op de (inter)nationale politieke agenda. Als Nederlandse Defensie- en Veiligheidssector nemen we daarin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door het samenbrengen van verschillende organisaties uit de sector in dit platform kunnen we kennis met elkaar delen én opbouwen en informatie uitwisselen om de verdere verduurzaming van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidssector naar een hoger niveau te tillen.”
Jan Terlouw, Directeur Saab Nederland en voorzitter van het NIDV platform Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid

Bestuur en werkgroepen

Naast het zeskoppige bestuur, bestaande uit afgevaardigden van SAAB, DNV, ADSE, Capgemini, GKN-Fokker en NLR, telt het platform 3 werkgroepen:

  1. Regelgeving, Beleid & Rapportage,
  2. Wetenschap, Techniek & Innovatie, en
  3. Marketing, Communicatie, Management & Organisatie.

Tijdens de bijeenkomst heeft iedere werkgroep zich voorgesteld. Daarnaast waren er inspirerende presentaties van Tülay Berk (Ministerie van Defensie) en Majorie Jans (Nationale Politie) als adviseurs van het platform. De middag werd afgesloten met een netwerkborrel.

“De versnelde energietransitie vraagt om krachtenbundeling van partijen uit de sector. Dit platform brengt die partijen bij elkaar. Op die manier kunnen we kennisdeling en samenwerking op het gebied van R&D en productontwikkeling bevorderen, adviseren in beleid en een leidende, impactvolle bijdrage leveren aan de verduurzaming van de sector.”
Maurice Adriaensen, Directeur DNV Energy Systems Nederland en vicevoorzitter van het NIDV platform Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid.

Deelname aan het platform

Deelname aan het platform staat open voor alle NIDV-deelnemers. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn:

mail Paul de Witte, secretaris

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 12-04-2024

Sterke vertegenwoordiging tijdens Space symposium Colorado

Van 8-11 april heeft het grootste space event van Amerika in Colorado Springs plaatsgevonden. Tijdens het 39e Space Symposium was Nederland sterk vertegenwoordigd met de Commandanten van de Luchtstrijdkrachten en COMMIT, CMP,  NIDV, Spacened en 15 bedrijven/kennisinstellingen.
NPVS|Industrie Nieuws

Nieuws: 11-04-2024

Integrated Logistics Support wordt Integrated Product Support

Het Integrated Logistics Support (ILS) Platform van de NIDV is al een aantal jaar bezig met het vormgeven van een uniforme aanpak voor life-cycle-management binnen Defensie en Nederland. De focus ligt hierbij op datamodules en Integrated Product Support, zoals gedefinieerd in de internationale ASD S-serie specificaties. Aangezien standaardisatie ook betekent dat je dezelfde termen en definities gebruikt, is besloten de naam te wijzigen. Het ILS platform heet voortaan IPS platform.   
IPSP|Algemeen

Nieuws: 11-04-2024

Deelnemernieuws: GRF-voertuig van Defenture voor Oostenrijkse Special Operations Forces

Het Ministerie van Defensie van Oostenrijk heeft op 8 april het contract getekend met Defenture voor de levering van een batch GRF (Groundforce) voertuigen. Met deze opdracht kiest het Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV) voor een speciaal Military Of The Shelf (MOTS) licht tactisch en luchttransporteerbare mobiel platform voor hun Special Operations Forces (Jagdkommando) ter vervanging van de PUCH G 290/LP Sandviper.
NGP|Industrie Nieuws