Het nieuw opgerichte NIDV platform Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid (NPDMV) heeft als doel het verder verduurzamen van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidssector. Op woensdag 25 januari kwam het platform voor het eerst bij elkaar om de platformplannen en -ambities te delen en acties te bespreken die de sector ondersteunen in het realiseren van haar klimaat- en milieudoelen.

“De klimaat- en milieuproblematiek staat hoog op de (inter)nationale politieke agenda. Als Nederlandse Defensie- en Veiligheidssector nemen we daarin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door het samenbrengen van verschillende organisaties uit de sector in dit platform kunnen we kennis met elkaar delen én opbouwen en informatie uitwisselen om de verdere verduurzaming van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidssector naar een hoger niveau te tillen.”
Jan Terlouw, Directeur Saab Nederland en voorzitter van het NIDV platform Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid

Bestuur en werkgroepen

Naast het zeskoppige bestuur, bestaande uit afgevaardigden van SAAB, DNV, ADSE, Capgemini, GKN-Fokker en NLR, telt het platform 3 werkgroepen:

  1. Regelgeving, Beleid & Rapportage,
  2. Wetenschap, Techniek & Innovatie, en
  3. Marketing, Communicatie, Management & Organisatie.

Tijdens de bijeenkomst heeft iedere werkgroep zich voorgesteld. Daarnaast waren er inspirerende presentaties van Tülay Berk (Ministerie van Defensie) en Majorie Jans (Nationale Politie) als adviseurs van het platform. De middag werd afgesloten met een netwerkborrel.

“De versnelde energietransitie vraagt om krachtenbundeling van partijen uit de sector. Dit platform brengt die partijen bij elkaar. Op die manier kunnen we kennisdeling en samenwerking op het gebied van R&D en productontwikkeling bevorderen, adviseren in beleid en een leidende, impactvolle bijdrage leveren aan de verduurzaming van de sector.”
Maurice Adriaensen, Directeur DNV Energy Systems Nederland en vicevoorzitter van het NIDV platform Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid.

Deelname aan het platform

Deelname aan het platform staat open voor alle NIDV-deelnemers. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn:

mail Paul de Witte, secretaris

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 17-03-2023

NATO Investment Fund komt mogelijk naar Amsterdam

De militaire alliantie beslist volgens betrokkenen vrijdag of het Nato Investment Fund voor start-ups naar de hoofdstad komt. Het zou een belangrijke stimulans voor de Nederlandse techsector kunnen zijn, als het doorgaat.
Internationaal|Industrie Nieuws

Nieuws: 16-03-2023

Innovatiemissie naar Frankrijk met RVO

Een Nederlandse delegatie van Defensie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en het gouden ecosysteem voor Defensie en Veiligheid is tot vandaag te gast in Parijs op de EDF-Innovatiemissie, met als gastheer het Agence de l’innovation de défense. Met 100 aanwezigen uit Nederland en Frankrijk zet de samenwerking hier nieuwe stappen.
NIKAG|Europees Defensie Fonds|Algemeen

Nieuws: 14-03-2023

Gouden Driehoek bundelt krachten in lasercommunicatie

De Nederlandse technologie-ontwikkelaars en -producenten Demcon en VDL Groep bundelen hun activiteiten voor lasersatellietcommunicatie in FSO Instruments. Met de oprichting van dit eerste technologiebedrijf in Nederland voor lasersatellietcommunicatie wordt voortgebouwd op baanbrekende technologie die TNO heeft ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, waaronder Demcon en VDL. Dat past in het Nederlandse streven om een positie te bekleden als wereldmarktleider voor de serieproductie van hoogwaardige FSO (free-space optics) instrumenten voor lasersatellietcommunicatie, waarvoor concrete belangstelling bestaat bij Amerikaanse en Europese bedrijven.
NPVS|Gouden Ecosysteem|Industrie Nieuws