Het nieuw opgerichte NIDV platform Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid (NPDMV) heeft als doel het verder verduurzamen van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidssector. Op woensdag 25 januari kwam het platform voor het eerst bij elkaar om de platformplannen en -ambities te delen en acties te bespreken die de sector ondersteunen in het realiseren van haar klimaat- en milieudoelen.

“De klimaat- en milieuproblematiek staat hoog op de (inter)nationale politieke agenda. Als Nederlandse Defensie- en Veiligheidssector nemen we daarin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door het samenbrengen van verschillende organisaties uit de sector in dit platform kunnen we kennis met elkaar delen én opbouwen en informatie uitwisselen om de verdere verduurzaming van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidssector naar een hoger niveau te tillen.”
Jan Terlouw, Directeur Saab Nederland en voorzitter van het NIDV platform Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid

Bestuur en werkgroepen

Naast het zeskoppige bestuur, bestaande uit afgevaardigden van SAAB, DNV, ADSE, Capgemini, GKN-Fokker en NLR, telt het platform 3 werkgroepen:

  1. Regelgeving, Beleid & Rapportage,
  2. Wetenschap, Techniek & Innovatie, en
  3. Marketing, Communicatie, Management & Organisatie.

Tijdens de bijeenkomst heeft iedere werkgroep zich voorgesteld. Daarnaast waren er inspirerende presentaties van Tülay Berk (Ministerie van Defensie) en Majorie Jans (Nationale Politie) als adviseurs van het platform. De middag werd afgesloten met een netwerkborrel.

“De versnelde energietransitie vraagt om krachtenbundeling van partijen uit de sector. Dit platform brengt die partijen bij elkaar. Op die manier kunnen we kennisdeling en samenwerking op het gebied van R&D en productontwikkeling bevorderen, adviseren in beleid en een leidende, impactvolle bijdrage leveren aan de verduurzaming van de sector.”
Maurice Adriaensen, Directeur DNV Energy Systems Nederland en vicevoorzitter van het NIDV platform Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid.

Deelname aan het platform

Deelname aan het platform staat open voor alle NIDV-deelnemers. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn:

mail Paul de Witte, secretaris

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 27-09-2023

Projectendag Defensie en NIDV 2023: Geen business as usual

De Projectendag van Defensie en NIDV op de Kromhoutkazerne, elke vierde dinsdag van september, begint een begrip te worden voor bedrijven in de defensie-en veiligheidssector. De focus ligt op de Defensiebijlages bij de miljoenennota, in het bijzonder het Defensie Projectenoverzicht (DPO). Vanuit COMMIT waren projectleiders en inkopers weer volop aanwezig met 160 NIDV-deelnemers om inzicht te krijgen in  behoeftes en projecten waaraan het Nederlands bedrijfsleven kan bijdragen.
NIDV nieuws

Nieuws: 25-09-2023

Discussies en contactmomenten tijdens Nederland-Zweden Innovation Days

Op 20, 21 en 22 september vonden de NL/ZWE Industry & Innovation days plaats, dit keer in Nederland (Den Haag). Dit evenement vindt jaarlijks plaats op basis van de in 2019 getekende MOU tussen NIDV en haar Zweedse counterpart SOFF. Dit jaar was het thema ‘Raising production and Supply chain resilience’. Als gastheer voor het VIP onderdeel van het programma op woensdagmiddag trad op Ambassadeur Johannes Oljelund. Op donderdag waren er paneldiscussies en matchmaking tussen de NL en ZWE industrie. Het event werd op vrijdag afgesloten met bedrijfsbezoeken aan de firma Robin Radar en kennisinstituut TNO Ypenburg.  
Internationaal|NIDV nieuws

Nieuws: 15-09-2023

Terugblik: kennis, productie, en overheid op DSEI

De Defence and Security Equipment International (DSEI) van 12 tot 15 september is vandaag succesvol afgerond. Het gezamenlijk paviljoen van ministeries, bedrijfsleven en kennisinstellingen was de hele week de spil van de Nederlandse aanwezigheid. Een bijzonder visitekaartje voor de kwaliteiten van de Nederlandse aanpak was Zr. Ms. De Ruyter aan de wal.
Handel en export|Algemeen