Roos Wijman is per 1 augustus 2021 de nieuwe directeur Inkoop bij de Defensie Materieel Organisatie. Zij volgt Hans Dussel op die in juni de overstap maakte naar de functie van directeur Inkoop en contractmanagement bij Rijkswaterstaat. De NIDV feliciteert haar met de verdiende benoeming.

De directie Inkoop telt zo’n 280 medewerkers. Defensiebreed zijn in totaal 500 medewerkers betrokken bij inkoop. Het jaarlijks budget is ongeveer € 2,8 miljard. De directeur Inkoop is onder meer verantwoordelijk voor het afsluiten van contracten voor de levering van goederen en diensten. Het gaat om de aankoop van uiteenlopende producten, van kleding en uitrusting tot vliegtuigen, schepen en ICT-diensten. De aard van het werk wordt bepaald door de complexiteit en omvang van het product en de samenstelling van de markt. Maar ook de regelgeving en de politieke gevoeligheid spelen een belangrijke rol. Naast een acceptabele prijs en voorwaarden, zijn ook de vereiste kwaliteit en het gewenste levertijdstip van belang. Die worden voornamelijk bepaald door de interne klanten.

Generaal-majoor Ivo de Jong, plaatsvervangend directeur DMO: ‘We zijn erg verheugd met de benoeming van Roos Wijman. We kennen haar als een gedreven en vakinhoudelijk sterke collega. Haar adviezen zijn helder en er wordt naar haar geluisterd. Haar stijl van leidinggeven past goed bij de medewerkers van de directie Inkoop en met haar benoeming maakt ook ons managementteam, de DMO-raad, weer een stap naar verdere diversiteit.’

Roos Wijman: ‘De inkoopgemeenschap van Defensie is een enthousiaste club mensen met werk dat direct invloed heeft op het functioneren van de Krijgsmacht. De mogelijkheid om directeur Inkoop te worden heb ik met beide handen aangegrepen. Ik zie dit als een kans om inkopers bij Defensie nog meer op de kaart te zetten als mensen die zich volledig inzetten voor de missie van de Krijgsmacht, die samen met de markt de best mogelijke oplossingen voor Defensie realiseren en een maatschappelijke impact maken.’

Mr. R. (Roos) Wijman kent de defensieorganisatie goed. Zij was eerder hoofd afdeling Algemene Inkoop en Verkoop en plaatsvervangend directeur Inkoop. Daarvoor was ze als senior contractmanager onder meer betrokken bij de aanschaf van de 1e F-35’s. Bij Defensie, BZ en BZK was Roos eerder werkzaam in beleidsfuncties. Ze studeerde Nederlands en Internationaal recht aan de Universiteit Utrecht.