Met de benoeming van directeur NIDV Ron Nulkes in de Commission Expert Group on policies and programmes relevant to EU Space, Defence and Aeronautics industry, heeft de NIDV een podium om de belangen van de Nederlandse defensie- en veiligheidssector direct in te brengen bij de Europees Commissie. Deze expert group ik ingesteld door de directeur-generaal Defensie-industrie en ruimtevaart (DEFIS) van de Europese Commissie.

De taak van de expert groep is het assisteren van de EC bij de voorbereiding en implementatie van wetgeving, programma’s en beleid van de EU m.b.t. dit ecosysteem. De inbreng van de NIDV in deze expert groep wordt vooral afgestemd binnen het NIDV-platform NIKAG (Nederlandse Industrie en Kennisinstellingen Advies Groep), die met het oog op de intensivering van de Europese defensiesamenwerking is ingesteld.

Ron Nulkes: “Ik beschouw het als een voorrecht dat de NIDV de Nederlandse industriebelangen op Europees niveau kan inbrengen in deze voor vrede en veiligheid én voor de nationale economie belangrijke expert groep. Daarmee wint ook dit ecosysteem aan belang in Europa. Vooral ruimtevaart voor defensie en veiligheid is een uitdagend hoofdstuk, waar ook de Nederlandse regering meters gaat maken. Op het gebied van defensie en de defensiesector hoeft de rol van de Europese Commissie geen nader betoog: met het European Defence Action Plan zet de Commissie in op een krachtiger Europese defensiesamenwerking en versterking van de Defensie Technologische en Industriële Basis. Het is voor de Nederlandse grotere bedrijven, kennisinstellingen én het MKB essentieel dat zij bij deze initiatieven aansluiten. Ik vind het een goede zaak dat de Commissie zich hierover direct wil laten adviseren door de industrie. De NIDV-bijdrage in deze expert groep vormt een goede aansluiting op het NIDV-lidmaatschap in de Interdepartementale Coördinatie Groep (ICG) Europese Defensiesamenwerking.”

Als plaatsvervanger is John Jansen, NIDV senior EU-adviseur benoemd.

Voor bijzonderheden zie Register of Commission expert groups and other similar entities (europa.eu) (E03775).

Laatste nieuws