Het Gouden Driehoeks Beraad (GDB) tussen Politie, industrie en kennisinstellingen heeft op 18 augustus 2021 plaatsgevonden.

Uit de industrie waren er acht bedrijven, waaronder een vijftal MKB’s aanwezig, en TNO. De Politie nam deel met het lid van de Korpsleiding Leonard Kok, de directeur Politieacademie Gerrit den Uyl en de directeur Politie Diensten Centrum Petra Bosman. Het GDB wordt gezien als een uitstekende kans om de samenwerking tussen de Politie en de NIDV te verdiepen.

Het beraad had een praktisch thema; “Innovatie en dan?”
Samenwerking binnen de Gouden Driehoek is essentieel om tot innovatie te komen. Wilco Riemersma van CGI en Maarten Tossings van TNO leidden het onderwerp in. Tijdens de discussie kwamen de aard van innovaties en welke hobbels er moeten worden genomen aan de orde om innovaties bij Politie te initiëren, door te zetten en te laten landen.

Kennisopbouwprogramma’s zijn daarbij essentieel! Daarbij is ook vraagarticulatie onmisbaar, waarmee wordt bedoeld elkaar beter leren begrijpen, vanuit elkaars perspectieven de vraag ontleden en daar vervolgens acties aan koppelen. Vormgeven van ecosystemen is daarbij een must. Dat gaat om strategische, langjarige samenwerking in de driehoek Politie-kennisinstellingen-bedrijven om de kennis om te zetten in eindoplossingen.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 17-03-2023

NATO Investment Fund komt mogelijk naar Amsterdam

De militaire alliantie beslist volgens betrokkenen vrijdag of het Nato Investment Fund voor start-ups naar de hoofdstad komt. Het zou een belangrijke stimulans voor de Nederlandse techsector kunnen zijn, als het doorgaat.
Internationaal|Industrie Nieuws

Nieuws: 16-03-2023

Innovatiemissie naar Frankrijk met RVO

Een Nederlandse delegatie van Defensie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en het gouden ecosysteem voor Defensie en Veiligheid is tot vandaag te gast in Parijs op de EDF-Innovatiemissie, met als gastheer het Agence de l’innovation de défense. Met 100 aanwezigen uit Nederland en Frankrijk zet de samenwerking hier nieuwe stappen.
NIKAG|Europees Defensie Fonds|Algemeen

Nieuws: 14-03-2023

Gouden Driehoek bundelt krachten in lasercommunicatie

De Nederlandse technologie-ontwikkelaars en -producenten Demcon en VDL Groep bundelen hun activiteiten voor lasersatellietcommunicatie in FSO Instruments. Met de oprichting van dit eerste technologiebedrijf in Nederland voor lasersatellietcommunicatie wordt voortgebouwd op baanbrekende technologie die TNO heeft ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, waaronder Demcon en VDL. Dat past in het Nederlandse streven om een positie te bekleden als wereldmarktleider voor de serieproductie van hoogwaardige FSO (free-space optics) instrumenten voor lasersatellietcommunicatie, waarvoor concrete belangstelling bestaat bij Amerikaanse en Europese bedrijven.
NPVS|Gouden Ecosysteem|Industrie Nieuws