Het Gouden Driehoeks Beraad (GDB) tussen Politie, industrie en kennisinstellingen heeft op 18 augustus 2021 plaatsgevonden.

Uit de industrie waren er acht bedrijven, waaronder een vijftal MKB’s aanwezig, en TNO. De Politie nam deel met het lid van de Korpsleiding Leonard Kok, de directeur Politieacademie Gerrit den Uyl en de directeur Politie Diensten Centrum Petra Bosman. Het GDB wordt gezien als een uitstekende kans om de samenwerking tussen de Politie en de NIDV te verdiepen.

Het beraad had een praktisch thema; “Innovatie en dan?”
Samenwerking binnen de Gouden Driehoek is essentieel om tot innovatie te komen. Wilco Riemersma van CGI en Maarten Tossings van TNO leidden het onderwerp in. Tijdens de discussie kwamen de aard van innovaties en welke hobbels er moeten worden genomen aan de orde om innovaties bij Politie te initiëren, door te zetten en te laten landen.

Kennisopbouwprogramma’s zijn daarbij essentieel! Daarbij is ook vraagarticulatie onmisbaar, waarmee wordt bedoeld elkaar beter leren begrijpen, vanuit elkaars perspectieven de vraag ontleden en daar vervolgens acties aan koppelen. Vormgeven van ecosystemen is daarbij een must. Dat gaat om strategische, langjarige samenwerking in de driehoek Politie-kennisinstellingen-bedrijven om de kennis om te zetten in eindoplossingen.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 21-11-2022

Grote uitdaging voor Koninklijke Marechaussee in Defensienota

Op 9 november heeft de Koninklijke Marechaussee een 60-tal NIDV-deelnemers gesproken over de uitdagingen en kansen die de Defensienota hen biedt. De presentatie van Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Hans Leijtens en directeur Kennis, Strategie en Innovatie Brigade-generaal Jos Pieters gaf het startschot voor interessante dialoog met het publiek.
Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 19-11-2022

NEDS2022: drie dagen ook zakelijke aandacht voor vrede en veiligheid

Met een bijzonder succesvolle expositie heeft de NIDV de NEDS2022 in Ahoy op donderdag 17 november afgesloten. Maar liefst 3.500 bezoekers, 170 exposanten en 20 buitenlandse delegaties hebben hieraan bijgedragen.
NIDV nieuws