Medio juli heeft Holland Marine Lifts (HML) zich aangemeld als nieuwe NIDV deelnemer. Vandaag vond het nadere kennismakingsgesprek plaats met alle BDM’ers op het NIDV kantoor te Den Haag. HML is geen onbekende van Defensie en hun personen- en goederenliften zijn al op veel schepen van de KM geïnstalleerd. Graag brengen wij (nog) meer structuur aan bij onze contacten met Defensie en kennisinstituten, dus daarmee werd aansluiting bij NIDV voor HML een logische keus, aldus Managing Director Emile van der Starre.

HML is gevestigd in Hendrik Ido Ambacht. Hier zijn ca 25 personen werkzaam. Zij leveren scheepsliften onder meer aan de schepen van de Koninklijke Marine en verzorgen eveneens het onderhoud. Zo zijn hun liften geplaatst op schepen van de Holland klasse (OPV),  LPD Johan de Witt, het Joint Support Ship Karel Doorman maar ook voor de Damen Sigma klasse. Ook voor het Combat Support Ship (CSS) is de productie van 5 liften in volle gang. Het CSS wordt op dit moment door Damen Shipyards Galati (Roemenië) gebouwd.

Jaren geleden is HML al in aanraking gekomen met NIDV tijdens een handelsmissie in Canada waar vervolgens ook succesvolle orders aan zijn overgehouden bij de Canadese marine. Daarnaast is hun interesse gewekt voor de juridische expertise die voorhanden is bij NIDV en het streven naar een uniforme interpretatie van exportregelgeving in Europa. HML heeft zich eveneens aangesloten bij het NIDV Marinebouw Cluster (NMC), één van de vijf businessplatformen van NIDV en is benieuwd naar het NMC-ambitiedocument dat formeel aan C-ZSK wordt aangeboden tijdens de NMC jaarbijeenkomst op 12 oktober in Den Helder. Tevens bestaat er grote interesse voor aansluiting bij het Integrated Logistics Support Platform (ILS).

Meer informatie over HML is te vinden op hun website

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 03-06-2024

NL EASP AIR voor 4e keer contract toegewezen door Frontex EU Grens- en Kustwacht

Voor de vierde keer heeft NL EASP AIR een meerjarige, lange afstand, maritieme surveillance contract toegewezen gekregen door de Europese Commissie en EU Frontex Border and Coast Guard. Er zijn maar drie EU dienstverleners geselecteerd voor dit contract met een waarde van €112 miljoen. Een mid-range tender met een waarde van €50 miljoen wordt momenteel nog verwerkt.
Industrie Nieuws

Nieuws: 30-05-2024

Noodzakelijke opschaling vraagt om passende maatregelen

Het ministerie van EZK voor tweejaarlijks een onderzoek uit naar de omvang, structuur en kennis van de NLDTIB. Berenschot heeft dit onderzoek begin 2024 uitgevoerd, en het rapport daarvan is 27 mei naar de Tweede Kamer gestuurd.  Belangrijke nieuwe thema’s in dit onderzoek waren groeiverwachtingen, opschalingsmogelijkheden en financieringsknelpunten.
Algemeen

Nieuws: 17-05-2024

Defensie projecten overzicht 2024 gepubliceerd

Op 15 mei – op verantwoordingsdag- is het nieuwe Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2024 aangeboden aan Tweede Kamer en gepubliceerd. Het Defensie Projectenoverzicht wordt tegenwoordig op verantwoordingsdag gepubliceerd, naar aanleiding van de actualisatie van het DMP-proces.  De belangrijkste reden is dat het primair een verantwoordingsdocument is, en de publicatiedatum dus beter past bij verantwoordingsdag. De NIDV Projectendag, normaal gespoken gekoppeld aan het DPO, zal dit jaar nog steeds op 24-09-2024 plaatsvinden.
Algemeen