Medio juli heeft Holland Marine Lifts (HML) zich aangemeld als nieuwe NIDV deelnemer. Vandaag vond het nadere kennismakingsgesprek plaats met alle BDM’ers op het NIDV kantoor te Den Haag. HML is geen onbekende van Defensie en hun personen- en goederenliften zijn al op veel schepen van de KM geïnstalleerd. Graag brengen wij (nog) meer structuur aan bij onze contacten met Defensie en kennisinstituten, dus daarmee werd aansluiting bij NIDV voor HML een logische keus, aldus Managing Director Emile van der Starre.

HML is gevestigd in Hendrik Ido Ambacht. Hier zijn ca 25 personen werkzaam. Zij leveren scheepsliften onder meer aan de schepen van de Koninklijke Marine en verzorgen eveneens het onderhoud. Zo zijn hun liften geplaatst op schepen van de Holland klasse (OPV),  LPD Johan de Witt, het Joint Support Ship Karel Doorman maar ook voor de Damen Sigma klasse. Ook voor het Combat Support Ship (CSS) is de productie van 5 liften in volle gang. Het CSS wordt op dit moment door Damen Shipyards Galati (Roemenië) gebouwd.

Jaren geleden is HML al in aanraking gekomen met NIDV tijdens een handelsmissie in Canada waar vervolgens ook succesvolle orders aan zijn overgehouden bij de Canadese marine. Daarnaast is hun interesse gewekt voor de juridische expertise die voorhanden is bij NIDV en het streven naar een uniforme interpretatie van exportregelgeving in Europa. HML heeft zich eveneens aangesloten bij het NIDV Marinebouw Cluster (NMC), één van de vijf businessplatformen van NIDV en is benieuwd naar het NMC-ambitiedocument dat formeel aan C-ZSK wordt aangeboden tijdens de NMC jaarbijeenkomst op 12 oktober in Den Helder. Tevens bestaat er grote interesse voor aansluiting bij het Integrated Logistics Support Platform (ILS).

Meer informatie over HML is te vinden op hun website

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 21-11-2022

Grote uitdaging voor Koninklijke Marechaussee in Defensienota

Op 9 november heeft de Koninklijke Marechaussee een 60-tal NIDV-deelnemers gesproken over de uitdagingen en kansen die de Defensienota hen biedt. De presentatie van Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Hans Leijtens en directeur Kennis, Strategie en Innovatie Brigade-generaal Jos Pieters gaf het startschot voor interessante dialoog met het publiek.
Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 19-11-2022

NEDS2022: drie dagen ook zakelijke aandacht voor vrede en veiligheid

Met een bijzonder succesvolle expositie heeft de NIDV de NEDS2022 in Ahoy op donderdag 17 november afgesloten. Maar liefst 3.500 bezoekers, 170 exposanten en 20 buitenlandse delegaties hebben hieraan bijgedragen.
NIDV nieuws