Op 1 januari 2024 treedt  Ron Nulkes, oud-directeur van de NIDV, aan als voorzitter van de NATO Industrial Advisory Group (NIAG). De NIAG is één van de zeven zgn. Main Groups binnen de NAVO-organisatiestructuur en adviseert de Conference of National Armaments Directors (CNAD), waarvan voor Nederland de commandant van het commando Materieel en IT (COMMIT) lid is. De CNAD rapporteert op haar beurt rechtstreeks aan de Noord-Atlantische Raad.

De NIAG geeft de CNAD adviezen over materieelsamenwerking binnen de NATO, maar ook met haar partners en de industrie. Ook adviseert de NIAG over onderzoek, ontwikkeling, productie en instandhouding van materieel binnen het bondgenootschap. Eveneens wordt geadviseerd over bondgenootschappelijke capaciteitsversterking. Zo is begin dit jaar advies uitgebracht, dat is verwerkt in het Defence Production Action Plan (DPAP). Met het DPAP wil de NATO gezamenlijke inkoop versnellen, de productiecapaciteit vergroten en de interoperabiliteit van de Bondgenoten te verbeteren. Het DPAP is in juli tijdens de NATO-top in Vilnius aangenomen. Daarnaast geeft de NIAG de komende tijd prioriteit aan standaardisatie binnen de NATO.

 

De taak van de NIAG is beperkt tot de precommerciële omgeving; contractering is een verantwoordelijkheid van de NATO en de NATO – Lidstaten.