Gisteren heeft de NIDV samen met EW Magazine het grote Defensie Verkiezingsdebat georganiseerd.

Kijk hier het debat terug

De keynote werd verzorgd door Luitenant-Admiraal Rob Bauer, Admiral RNLN die aangaf dat de huidige geopolitieke onrust het “nieuwe normaal” blijft. Daarmee zijn dit ook voor Nederland de belangrijkste verkiezingen in de afgelopen 30 jaar, omdat onze democratische rechtsstaat op het spel staat en we die geloofwaardig moeten beschermen. Het vastleggen van minimumuitgaven (2% BBP) voor defensie is een goede stap, maar geen garantie dat we vervolgens veilig zijn. Politieke debatten op defensieterrein moeten gaan over zaken waar we direct invloed op hebben: hoe zorgen we dat we beter samenwerken binnen Nederland en in internationaal verband om defensie weer op niveau te krijgen? Immers: defensie is van en voor ons allemaal.

Voorzitter NIDV, Raymond Knops, benadrukte dat Defensie en Veiligheid het fundament is van onze samenleving. Zonder veiligheid kan geen burger, bedrijf of overheid zijn ambities waarmaken. De afgelopen decennia van relatieve vrede hebben geleid tot het runnen van het Ministerie van Defensie als een efficiency-organisatie, wat Defensie heeft uitgehold én het defensiebedrijfsleven. Om weer tot geloofwaardige afschrikking te komen is continuïteit nodig, in budgetten en in samenwerking met het bedrijfsleven, zodat betrouwbare partnerschappen kunnen ontstaan. Geloofwaardige afschrikking heeft immers ook te maken met het vermogen om langdurig weerstand te kunnen bieden en dat doe je samen met de industrie en de gehele samenleving.

Ondernemer uit de maakindustrie Gerard Zondervan vertelde over zijn antwoord op de oproep aan het bedrijfsleven om meer munitie te produceren. Het plan ligt er al een tijd, maar het benodigd besluit van de politieke leiding bij Defensie laat op zich wachten. Dit terwijl we geen tijd te verliezen hebben als we meer onze eigen broek moeten gaan ophouden.

Kandidaat-Kamerleden van BBB BoerBurgerBeweging (Gijs Tuinman), CDA (Derk Boswijk), Nieuw Sociaal Contract (Nathaly Boelhouwer), Volt Nederland (Martijn Hagoort) en VVD (Peter Valstar) gingen vervolgens met elkaar in discussie aan de hand van stellingen. Er was opvallende consensus over meer investeren in defensie en het wettelijk vastleggen van een minimum van 2% BBP, en over meer samenwerking met de defensie-industrie om tot een echt geloofwaardige afschrikking te komen.