De Projectendag van Defensie en NIDV op de Kromhoutkazerne, elke vierde dinsdag van september, begint een begrip te worden voor bedrijven in de defensie-en veiligheidssector. De focus ligt op de Defensiebijlages bij de miljoenennota, in het bijzonder het Defensie Projectenoverzicht (DPO). Vanuit COMMIT waren projectleiders en inkopers weer volop aanwezig met 160 NIDV-deelnemers om inzicht te krijgen in  behoeftes en projecten waaraan het Nederlands bedrijfsleven kan bijdragen.

De opening geschiedde door COMMIT Vice-admiraal Arie Jan de Waard in aanwezigheid van zijn aflosser Vice-admiraal Jan Willem Hartman. Eveneens was aanwezig de kersverse secretaris-generaal Defensie dhr. Maarten Schurink. Vervolgens werd door NIDV op ludieke wijze kort stilgestaan bij de tomeloze inzet van admiraal de Waard in de afgelopen acht jaar voor de Nederlandse defensie-industrie. Als blijk van waardering en onder luid applaus ontving hij een ‘personal NIDV membership for life’.

Arie Jan de Waard

De diepte in.

Het ochtenddeel van het programma bestond verder uit deelsessies voor projecten in de domeinen maritiem, land, lucht en het IT-domein waaruit naar keuze aan twee sessies kon worden deelgenomen. Kapitein ter Zee André van der Kamp zette het maritiem domein scherp uiteen, Kolonel Eric Molenaar zat diep in de materie aan de ronde tafel Land,  Kolonel Peter Arts vervulde de taak om lucht en ruimte van drones tot satellieten te belichten en dhr. Daan van de Watering behandelde het IT-domein.

Plenaire presentaties.

In het middagdeel presenteerde Commodore Harold Boekholt, (COMMIT, Directeur Projecten.) het onderwerp Opdrachten en kaders materieelprojecten waarbij hij de koppeling legde van plannen naar projecten. De Defensienota en kaders binnen Defensie bieden ruimte voor samenwerking met bedrijfsleven in Nederland en voor Nederlandse bedrijven in Europa, en dat is urgenter dan ooit tevoren. Michiel Borgers, (COMMIT, directeur Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), paste deze kaders toe op de IT-projecten van Defensie. Snel veranderende technologie en de hoge verwevenheid van IT in andere projecten maken inschakeling van bedrijfskennis noodzakelijk. Verder werd ingegaan op de gehouden IT-leveranciersdagen. Het onderwerp Innovatiegericht inkopen, behandeld door dhr Jan Marko Silvius (Inkoop IT), sloot het middagprogramma af met de rol van inkopers en aanbestedingsrecht in Defensieprojecten. Het COMMIT personeel oefent zich steeds verder in het goed en snel toepassen van bestaande en nieuwe processen, zoals Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap, implementeren van feedback en verbetervoorstellen uit de sector.

De pauzes gonsden van inzichten, kennismakingen, discussies, en gespreksuitnodigingen. Afgesloten werd met de gebruikelijke netwerkborrel.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 01-12-2023

NEDS 2023: Defensie en bedrijfsleven als partners voor duurzame veiligheid

Op 30 november vond in Rotterdam Ahoy de Defensiebeurs NEDS plaats, georganiseerd door de NIDV. De beurs waarin onder andere het Nederlandse defensiebedrijfsleven zich presenteert aan een publiek van delegaties van nationale en internationale ministeries van Defensie en krijgsmachtdelen, én aan internationale defensiebedrijven die willen samenwerken. Aan de orde: de uitdagingen en mogelijkheden om de defensie en veiligheid van Nederland en Europa zelfstandig en in NAVO-verband op orde te krijgen.
NIDV nieuws

Nieuws: 28-11-2023

Innovatieplein op NEDS 2023: startups te gast

Elke editie van NEDS heeft op het Innovatieplein 15 tot 20 door Defensie genomineerde startups te gast. Deze nieuwe spelers met baanbrekende ideeën wagen een stap in de wereld van Defensie en Veiligheid, en kunnen zo verkennen welke toepassing waar mogelijk is: bij de eindgebruiker, of juist in een toeleveranciersketen. Vanuit buitenposten in campussen, zgn. MIND-bases, verkent Innovatiecentrum MIND – Military Innovation by Doing continu Nederland voor doorbraken. Zij sponsoren met NIDV beursoppervlak, net als het Commissariaat Militaire Productie in eerdere edities.
Gouden Ecosysteem|Algemeen

Nieuws: 20-11-2023

Programma Foxtrot gaat volgende fase in

Defensie moet sneller, beter en effectiever optreden. Daarvoor is betrouwbare, veilige en snelle communicatie tussen alle (mobiele) platformen van de krijgsmacht onmisbaar. Dit programma, Foxtrot, is één van de grootste projecten voor Defensie in de komende jaren. De publicatie van de A-brief, gelijktijdig met het eerste project (B-brief Militaire transmissie brengt deze ambitie dichterbij. Met deze leeswijzer helpen we Defensie en de sector in bekendheid van behoefte en Nederlandse bijdrages. Download direct: De Kamerbrief DMP-A Programma Foxtrot B-brief project Militaire Transmissie Bouwblok (MTBB)
NIVP|Defensie|Algemeen