De Projectendag van Defensie en NIDV op de Kromhoutkazerne, elke vierde dinsdag van september, begint een begrip te worden voor bedrijven in de defensie-en veiligheidssector. De focus ligt op de Defensiebijlages bij de miljoenennota, in het bijzonder het Defensie Projectenoverzicht (DPO). Vanuit COMMIT waren projectleiders en inkopers weer volop aanwezig met 160 NIDV-deelnemers om inzicht te krijgen in  behoeftes en projecten waaraan het Nederlands bedrijfsleven kan bijdragen.

De opening geschiedde door COMMIT Vice-admiraal Arie Jan de Waard in aanwezigheid van zijn aflosser Vice-admiraal Jan Willem Hartman. Eveneens was aanwezig de kersverse secretaris-generaal Defensie dhr. Maarten Schurink. Vervolgens werd door NIDV op ludieke wijze kort stilgestaan bij de tomeloze inzet van admiraal de Waard in de afgelopen acht jaar voor de Nederlandse defensie-industrie. Als blijk van waardering en onder luid applaus ontving hij een ‘personal NIDV membership for life’.

Arie Jan de Waard

De diepte in.

Het ochtenddeel van het programma bestond verder uit deelsessies voor projecten in de domeinen maritiem, land, lucht en het IT-domein waaruit naar keuze aan twee sessies kon worden deelgenomen. Kapitein ter Zee André van der Kamp zette het maritiem domein scherp uiteen, Kolonel Eric Molenaar zat diep in de materie aan de ronde tafel Land,  Kolonel Peter Arts vervulde de taak om lucht en ruimte van drones tot satellieten te belichten en dhr. Daan van de Watering behandelde het IT-domein.

Plenaire presentaties.

In het middagdeel presenteerde Commodore Harold Boekholt, (COMMIT, Directeur Projecten.) het onderwerp Opdrachten en kaders materieelprojecten waarbij hij de koppeling legde van plannen naar projecten. De Defensienota en kaders binnen Defensie bieden ruimte voor samenwerking met bedrijfsleven in Nederland en voor Nederlandse bedrijven in Europa, en dat is urgenter dan ooit tevoren. Michiel Borgers, (COMMIT, directeur Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), paste deze kaders toe op de IT-projecten van Defensie. Snel veranderende technologie en de hoge verwevenheid van IT in andere projecten maken inschakeling van bedrijfskennis noodzakelijk. Verder werd ingegaan op de gehouden IT-leveranciersdagen. Het onderwerp Innovatiegericht inkopen, behandeld door dhr Jan Marko Silvius (Inkoop IT), sloot het middagprogramma af met de rol van inkopers en aanbestedingsrecht in Defensieprojecten. Het COMMIT personeel oefent zich steeds verder in het goed en snel toepassen van bestaande en nieuwe processen, zoals Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap, implementeren van feedback en verbetervoorstellen uit de sector.

De pauzes gonsden van inzichten, kennismakingen, discussies, en gespreksuitnodigingen. Afgesloten werd met de gebruikelijke netwerkborrel.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 17-05-2024

Defensie projecten overzicht 2024 gepubliceerd

Op 15 mei – op verantwoordingsdag- is het nieuwe Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2024 aangeboden aan Tweede Kamer en gepubliceerd. Het Defensie Projectenoverzicht wordt tegenwoordig op verantwoordingsdag gepubliceerd, naar aanleiding van de actualisatie van het DMP-proces.  De belangrijkste reden is dat het primair een verantwoordingsdocument is, en de publicatiedatum dus beter past bij verantwoordingsdag. De NIDV Projectendag, normaal gespoken gekoppeld aan het DPO, zal dit jaar nog steeds op 24-09-2024 plaatsvinden.
Algemeen

Nieuws: 08-05-2024

Actualiseren Defensie Materieel Proces (DMP)

De kamer heeft eind 2022 gevraagd naar het vergroten van wensbaarheid van het “voorzien-in” proces. Hierop is het DMP geactualiseerd. Ook is het verzendmoment van het DPO voor het eerst verzet naar 15 mei in plaats van September. De NIDV Projectendag, normaal gespoken gekoppeld aan het DPO, zal dit jaar nog steeds op 24-09-2024 plaatsvinden. Het DMP gaat uit van gefaseerde informatievoorziening door middel van afzonderlijke brieven over materieel en wapensysteem gebonden-IT projecten.

Nieuws: 12-04-2024

Sterke vertegenwoordiging tijdens Space symposium Colorado

Van 8-11 april heeft het grootste space event van Amerika in Colorado Springs plaatsgevonden. Tijdens het 39e Space Symposium was Nederland sterk vertegenwoordigd met de Commandanten van de Luchtstrijdkrachten en COMMIT, CMP,  NIDV, Spacened en 15 bedrijven/kennisinstellingen.
NPVS|Industrie Nieuws