Voor de werkprogramma’s 2023 van het Europees Defensie Fonds (EDF) publiceert het ministerie van Defensie net als vorig jaar een stoplichtlijst. Hierin deelt Defensie haar prioriteiten in het EDF, waarvoor cofinanciering beschikbaar kan zijn. Uiteindelijke cofinanciering is afhankelijk van de ingediende projectvoorstellen en de deelname van Nederlandse industrie of kennisinstellingen.

Ga direct naar de Stoplichtlijst

  • Bij 19 van de 32 werkprogramma’s biedt het ministerie van Defensie ruimte voor financiering of in kind ondersteuning.
  • Bij 13 van de 32 werkprogramma’s ziet het ministerie van Defensie geen mogelijkheid tot cofinanciering. Deelname aan deze werkprogramma’s is wel mogelijk.

Meer informatie op de RVO-pagina Cofinanciering EDF