De Defensie Materieel Organisatie (DMO) is op 25 april herdoopt tot Commando Materieel en IT (COMMIT). De naamswijziging onderstreept twee hoofdboodschappen: materieel en IT zijn onlosmakelijk verbonden, en COMMIT opereert rechtstreeks onder de Commandant der Strijdkrachten. Eerste commandant COMMIT is vice-admiraal Arie Jan de Waard. (bron: Arthur van Beveren, Materieelgezien)

Je zal echt goed moeten zoeken om materieel te vinden waarin geen IT verwerkt is en dat wordt in de toekomst steeds meer. (...) Herhaaldelijk kwam naar voren [tijdens onderzoek in 2021]: "beste DMO, jullie doen het best goed met alles wat jullie doen maar zorg nou dat als ik iets krijg als militair, dat het een geïntegreerde oplossing is, oftewel, dat die IT gewoon standaard verwerkt zit in het materieel.’”
VADM Arie Jan de Waard, Commandant COMMIT

Een reorganisatie is niet aan de orde: “Dat kunnen we ons zeker in deze tijd helemaal niet permitteren. We blijven doen wat we onder de vlag van DMO al deden. En waar het beter kan qua samenwerking zou ik zeggen: eerst organiseren en vervolgens alleen reorganiseren als dat echt moet.”

De verbeterambitie blijft hoog: “Je moet ook kijken naar slimmer en handiger werken (…) Het beslissend vermogen moet dieper in de organisatie liggen om snel meters te kunnen maken. Zeker vanwege de enorme opgaves die er nu voor de krijgsmacht liggen. Laat je niet beperken door de organisatorische grenzen en tuinhekjesdiscussies. Werk slim en handig samen vanuit de grotere bedoeling.

Lees hier het volledige interview