Van 16-21 april heeft de NIDV samen met 17 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen waaronder NIDV-deelnemers GKN Aerospace, Fokker Services, KLM, ADSE, Aeronamic, KVE Composites, OPT/NET, NLR en TNO, deelgenomen aan de Sustainable and Military Aviation Mission naar Brazilië.

De missie was georganiseerd door de NAG, in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Nederlandse Consulaat in Sao Paulo, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Ministerie van I&W. De focus van de missie lag op samenwerking tussen de Braziliaanse en Nederlandse luchtvaart clusters op het gebied van innovatieve en duurzame luchtvaart. Tijdens de eerste twee dagen bij Embraer in San Jose dos Campos werd echter ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de beoogde aanschaf door het Commando Luchtstrijdkrachten van het C390 Millennium transporttoestel van Embraer en daaruit voortvloeiende IP-verplichtingen.

Handelsmissie Embraer C-390 Millennium

Daarnaast verzorgde Embraer interessante presentaties over hun R&D-programma en hun visie op de toekomst van de commerciële luchtvaart – de Energia-familie bestaande uit diverse types vliegtuigen met elektrische, hybride en waterstof aandrijving.  Ook werd aandacht besteed aan het Embraer Urban Air Mobility programma “Eve Mobility” en aan hun innovatieprogramma “Embraer X”. Op hun beurt gaven de Nederlandse deelnemers enkele presentaties over ontwikkelingen op het gebied van de civiele en militaire luchtvaart in ons land.

In de tweede helft van de week werden bezoeken gebracht aan de Braziliaanse Aerospace Cluster, het Research Center for Future Air Mobility en enkele luchtvaartbedrijven in San Jose dos Campos en Campinas. Het bezoek werd afgesloten met een ontvangst door de Nederlandse Consul, Wieneke Vullings op haar residentie in Sao Paulo.

Als u met dit soort missies mee wil reizen, bekijk dan onze agenda om te zien aan welke evenementen de NIDV deel zal nemen.

Zie NIDV Agenda

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 28-11-2023

Innovatieplein op NEDS 2023: startups te gast

Elke editie van NEDS heeft op het Innovatieplein 15 tot 20 door Defensie genomineerde startups te gast. Deze nieuwe spelers met baanbrekende ideeën wagen een stap in de wereld van Defensie en Veiligheid, en kunnen zo verkennen welke toepassing waar mogelijk is: bij de eindgebruiker, of juist in een toeleveranciersketen. Vanuit buitenposten in campussen, zgn. MIND-bases, verkent Innovatiecentrum MIND – Military Innovation by Doing continu Nederland voor doorbraken. Zij sponsoren met NIDV beursoppervlak, net als het Commissariaat Militaire Productie in eerdere edities.
Gouden Ecosysteem|Algemeen

Nieuws: 20-11-2023

Programma Foxtrot gaat volgende fase in

Defensie moet sneller, beter en effectiever optreden. Daarvoor is betrouwbare, veilige en snelle communicatie tussen alle (mobiele) platformen van de krijgsmacht onmisbaar. Dit programma, Foxtrot, is één van de grootste projecten voor Defensie in de komende jaren. De publicatie van de A-brief, gelijktijdig met het eerste project (B-brief Militaire transmissie brengt deze ambitie dichterbij. Met deze leeswijzer helpen we Defensie en de sector in bekendheid van behoefte en Nederlandse bijdrages. Download direct: De Kamerbrief DMP-A Programma Foxtrot B-brief project Militaire Transmissie Bouwblok (MTBB)
NIVP|Defensie|Algemeen

Nieuws: 08-11-2023

Terugblik: het Grote Defensie Verkiezingsdebat met EW Magazine

Gisteren heeft de NIDV samen met EW Magazine het grote Defensie Verkiezingsdebat georganiseerd. Kijk hier het debat terug
Defensie|Algemeen