Veiligheid is een essentieel onderdeel van Europese strategische autonomie en welvaart. Om veiligheid te kunnen bieden moeten Europa en Nederland een serieuze speler zijn op het gebied van moderne defensiebenodigdheden en technologie. De NIDV, samen met brancheorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland, FME en TLN hebben daarom een gezamenlijk formatiefiche opgesteld. De organisaties dagen het nieuwe kabinet uit om: substantieel meer geld beschikbaar te stellen voor Defensie, verder te gaan in de samenwerking met andere organisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven en duidelijk te kiezen voor innovatie en strategische autonomie bij het aanbesteden.

De veiligheidsuitdagingen zijn groot. De (technische) ontwikkelingen gaan razendsnel en de wereld wordt steeds onrustiger. De eisen die daarmee worden gesteld aan de publieke veiligheidsdiensten (o.a. Politie en Defensie) nemen daardoor toe. Defensie is genoodzaakt om fundamenteel te veranderen. Stilstand is zodoende achteruitgang. Innovatie is het sleutelwoord: moderne technologieën verbreden het speelveld en vragen om innovatieve oplossingen. Naar onze overtuiging zal Nederland dan ook, om een bijdrage te kunnen leveren aan deze Europese samenwerking en de eigen veiligheid te kunnen borgen, op defensiegebied een stevige innovatieve speler moeten zijn.

Daarom vragen de bedrijfsdeelnemers van het PDB voor:

  1. Faciliteer ondernemerschap op de defensiemarkt.
  2. Sorteer nú met lang- en kort-cyclisch innoveren, kennis, ontwikkeling en opschalen voor op onze toekomstige veiligheid en een weerbare, schokbestendige economie.

Verschillende brancheorganisaties, de NIDV, het ministerie van Defensie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, hebben zich verenigd in Platform Defensie Bedrijfsleven (PDB). Het PDB is opgericht om de belangen van Nederlands grootste werkgever – Defensie – en van bedrijven uit de industrie op elkaar aan te sluiten. Met als doel: het beschermen van vrede en veiligheid en het versterken van de BV Nederland. Defensie en industrie kunnen van elkaar leren, schaarse middelen doelmatiger inzetten en onze belangen verenigen. Het platform verbindt, deelt kennis, versterkt elkaar en innoveert. Op strategisch niveau wordt gesproken over samenwerking op het gebied van o.a. personeel, cybersecurity en innovatie.

 

Aankomende evenementen

Laatste nieuws