De NIDV is verhuisd. Na jaren in het vertrouwde pand aan de Prinsessegracht is de NIDV sinds 1 oktober gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. Met het nieuwe pand maken we ook als kantoor een transitie door naar een nieuwe manier van werken waarbij we de faciliteiten voor webinars, thuiswerken en (online) vergaderingen uitbreiden.

Een belangrijke rol die het NIDV-kantoor vervult is als ontmoetingsplek voor de Gouden Driehoek van overheid, kennisinstellingen en industrie. Ondanks dat vanwege corona de fysieke ontmoetingen de komende tijd nog niet tot nauwelijks zullen plaatsvinden was dit een van de belangrijkste criteria voor het nieuwe pand. Het moet goed bereikbaar zijn, representatief overkomen en ontvangst- en vergadercapaciteiten bieden. Wij zijn van mening dat dit goed is geslaagd. Het nieuwe kantoor is goed met de auto bereikbaar en zowel station Den Haag Centraal alsook de ministeries zijn op loopafstand.

Hybride kantoor

Ook de digitale techniek krijgt een upgrade. Verschillende werkplekken en de vergaderzaal worden ingericht met de mogelijkheid om online of in een hybride vorm te vergaderen. Het afgelopen halfjaar heeft de transformatie naar online een enorme versnelling doorgemaakt, en ook de voordelen hiervan willen wij maximaal blijven benutten. Voor NIDV-deelnemers van buiten de Randstad en internationale partners kunnen wij de afstand op deze manier significant verkleinen zodat er meer tijd
is voor de core business.

De komende tijd zullen we met elkaar bezig zijn om het pand verder ons eigen te maken. Met de coronamaatregelen in het achterhoofd blijven de collega’s van de NIDV primair vanuit huis werken en zullen er nog geen bijeenkomsten plaatsvinden op het nieuwe kantoor. Tegelijk kijken we er naar uit om, wanneer de omstandigheden dit toestaan, u op onze nieuwe locatie te mogen verwelkomen!

Nieuwe adres

Bezuidenhoutseweg 161
2594 AG Den Haag

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 21-11-2022

Grote uitdaging voor Koninklijke Marechaussee in Defensienota

Op 9 november heeft de Koninklijke Marechaussee een 60-tal NIDV-deelnemers gesproken over de uitdagingen en kansen die de Defensienota hen biedt. De presentatie van Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Hans Leijtens en directeur Kennis, Strategie en Innovatie Brigade-generaal Jos Pieters gaf het startschot voor interessante dialoog met het publiek.
Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 19-11-2022

NEDS2022: drie dagen ook zakelijke aandacht voor vrede en veiligheid

Met een bijzonder succesvolle expositie heeft de NIDV de NEDS2022 in Ahoy op donderdag 17 november afgesloten. Maar liefst 3.500 bezoekers, 170 exposanten en 20 buitenlandse delegaties hebben hieraan bijgedragen.
NIDV nieuws