Gisteren hebben SpaceNed en de NIDV een overeenkomst ondertekend waarin de intentie is bekrachtigd de ontstane samenwerking officieel te maken. Voor SpaceNed en de NIDV als brancheorganisaties voor respectievelijk de Nederlandse ruimtevaartsector en de Defensie- en Veiligheidsindustrie is de samenwerking een logische stap nu veiligheid en ruimtevaart steeds meer met elkaar verbonden raken. Daarvoor zetten ze een gezamenlijke werkgroep op met als thema “Ruimtevaart voor Defensie en Veiligheid”.

Groot strategisch belang

“De publieke en private infrastructuur van satellieten in de ruimte is van groot strategisch belang voor het functioneren van onze data-gedreven samenlevingen” zegt Jeroen Rotteveel, voorzitter van SpaceNed. “Het eigendom van deze infrastructuur is niet langer voorbehouden aan wereldspelers als de VS, Rusland, Europa, China en India. Door dalende lanceerkosten en miniaturisering is het lanceren van eigen (kleine) satellieten door private partijen en kleinere statelijke spelers mogelijk geworden. Inmiddels maken private en overheidspartijen overal ter wereld volop gebruik van communicatie, aardobservatie en navigatie middels satellieten voor hun dagelijkse operaties.”

Ron Nulkes, directeur van de NIDV benadrukt dat het gebruik van de mogelijkheden van infrastructuur in de ruimte én de bescherming van diezelfde strategische infrastructuur, ook van groot belang is in het Nederlandse Defensie- en Veiligheidsdomein. “Overheden en internationale organisaties pakken dit thema steeds ambitieuzer op. Dat zou in Nederland ook moeten gebeuren”.

Ruimtevaart onder de aandacht brengen

Doel van de samenwerking tussen SpaceNed en de NIDV is om gezamenlijk het belang van ruimtevaart in het Defensie- en Veiligheidsdomein uit te gaan dragen. Daarbij vullen beide organisaties elkaar goed aan. SpaceNed beschikt over veel technische knowhow van de bloeiende Nederlandse ruimtevaartbranche. De NIDV heeft jaren aan ervaring met het samenbrengen van overheid, industrie en kennisinstellingen om nieuwe domeinen te verkennen. En bovendien een sterk nationaal en internationaal politiek-bestuurlijk netwerk op het gebied van Defensie en Veiligheid.

Eerste stappen

De samenwerkingsovereenkomst tussen SpaceNed en NIDV is aangegaan voor een initiële periode van twee jaar. Concrete doelstellingen in die periode zijn:

  • het opstellen van een postion-paper op het terrein van Ruimtevaart voor Veiligheid en Defensie;
  • het uitdragen daarvan bij de betrokken departementen in Nederland en bij de Nederlandse politiek;
  • het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten en
  • het gezamenlijk opstellen van artikelen voor vakbladen etc.

Daarnaast wordt gedacht aan het voorbereiden van een Nederlandse bijdrage aan internationale projecten op het terrein van Ruimtevaart voor Defensie en Veiligheid, bijvoorbeeld in het kader van het Europese Defensie Fonds (EDF), Horizon Europe en het thema Veiligheid van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid.

SpaceNed
SpaceNed is de brancheorganisatie voor de Nederlandse ruimtevaartsector. SpaceNed telt zo’n 40 leden en heeft als doel de positie van de Nederlandse ruimtevaartsector te versterken en zo bij te dragen aan een dynamische en competitieve sector.

SpaceNed verbindt de Nederlandse ruimtevaartsector – zowel bedrijven als kennisinstellingen – om de marktpositie van deze sector te versterken.

www.spacened.nl

Laatste nieuws

Nieuws: 01-12-2022

Defensie Innovatie Competitie 2022 “Into Space” gewonnen door IsiSpace

Een week na het uitkomen van de Defensie Ruimte Agenda verkoos het ministerie op 30 november de winnaar van de Defensie Innovatie Competitie 2022: een prototype boordradio van IsiSpace. Hiermee zet Defensie een volgende stap in het Ruimtedomein. Directe toepasbaarheid van dit voorstel gaf de doorslag boven de 4 overige finalisten, waaronder NIDV-deelnemers AAC Hyperion en S&T. Het prijzengeld van €200.000,- kan dus direct in gezamenlijke doorontwikkeling gestoken worden.
NPVS|Innovatie|Algemeen

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 12-10-2022

Luchtmacht duidt Defensienota voor bedrijfsleven

Op 4 oktober hield het Commando Luchtstrijdkrachten bij Jetsupport op Schiphol bijeenkomst voor het NIDV Platform Vliegende Systemen (NPVS) en het NIDV Industrial Fighter AiRcraft Platform (NIFARP). 30 aanwezigen volgden de toelichting van impact van de Defensienota op de Luchtmacht en het Gouden Ecosysteem.
NPVS|Defensie|NIDV nieuws