Gisteren hebben SpaceNed en de NIDV een overeenkomst ondertekend waarin de intentie is bekrachtigd de ontstane samenwerking officieel te maken. Voor SpaceNed en de NIDV als brancheorganisaties voor respectievelijk de Nederlandse ruimtevaartsector en de Defensie- en Veiligheidsindustrie is de samenwerking een logische stap nu veiligheid en ruimtevaart steeds meer met elkaar verbonden raken. Daarvoor zetten ze een gezamenlijke werkgroep op met als thema “Ruimtevaart voor Defensie en Veiligheid”.

Groot strategisch belang

“De publieke en private infrastructuur van satellieten in de ruimte is van groot strategisch belang voor het functioneren van onze data-gedreven samenlevingen” zegt Jeroen Rotteveel, voorzitter van SpaceNed. “Het eigendom van deze infrastructuur is niet langer voorbehouden aan wereldspelers als de VS, Rusland, Europa, China en India. Door dalende lanceerkosten en miniaturisering is het lanceren van eigen (kleine) satellieten door private partijen en kleinere statelijke spelers mogelijk geworden. Inmiddels maken private en overheidspartijen overal ter wereld volop gebruik van communicatie, aardobservatie en navigatie middels satellieten voor hun dagelijkse operaties.”

Ron Nulkes, directeur van de NIDV benadrukt dat het gebruik van de mogelijkheden van infrastructuur in de ruimte én de bescherming van diezelfde strategische infrastructuur, ook van groot belang is in het Nederlandse Defensie- en Veiligheidsdomein. “Overheden en internationale organisaties pakken dit thema steeds ambitieuzer op. Dat zou in Nederland ook moeten gebeuren”.

Ruimtevaart onder de aandacht brengen

Doel van de samenwerking tussen SpaceNed en de NIDV is om gezamenlijk het belang van ruimtevaart in het Defensie- en Veiligheidsdomein uit te gaan dragen. Daarbij vullen beide organisaties elkaar goed aan. SpaceNed beschikt over veel technische knowhow van de bloeiende Nederlandse ruimtevaartbranche. De NIDV heeft jaren aan ervaring met het samenbrengen van overheid, industrie en kennisinstellingen om nieuwe domeinen te verkennen. En bovendien een sterk nationaal en internationaal politiek-bestuurlijk netwerk op het gebied van Defensie en Veiligheid.

Eerste stappen

De samenwerkingsovereenkomst tussen SpaceNed en NIDV is aangegaan voor een initiële periode van twee jaar. Concrete doelstellingen in die periode zijn:

  • het opstellen van een postion-paper op het terrein van Ruimtevaart voor Veiligheid en Defensie;
  • het uitdragen daarvan bij de betrokken departementen in Nederland en bij de Nederlandse politiek;
  • het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten en
  • het gezamenlijk opstellen van artikelen voor vakbladen etc.

Daarnaast wordt gedacht aan het voorbereiden van een Nederlandse bijdrage aan internationale projecten op het terrein van Ruimtevaart voor Defensie en Veiligheid, bijvoorbeeld in het kader van het Europese Defensie Fonds (EDF), Horizon Europe en het thema Veiligheid van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid.

SpaceNed
SpaceNed is de brancheorganisatie voor de Nederlandse ruimtevaartsector. SpaceNed telt zo’n 40 leden en heeft als doel de positie van de Nederlandse ruimtevaartsector te versterken en zo bij te dragen aan een dynamische en competitieve sector.

SpaceNed verbindt de Nederlandse ruimtevaartsector – zowel bedrijven als kennisinstellingen – om de marktpositie van deze sector te versterken.

www.spacened.nl

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 18-07-2023

NIDV bezoekt Logistiek Centrum Woensdrecht

Op maandag 17 juli hebben de voorzitter, de directeur en de business development manager lucht van de NIDV het opleidings- en maintenance ecosysteem op Woensdrecht bezocht om kennis te maken met de Commandant van het Air Support Command van de Luchtmacht en een aantal op locatie gevestigde NIDV-bedrijven.
NPVS|Gouden Ecosysteem|NIDV nieuws

Nieuws: 14-03-2023

Gouden Driehoek bundelt krachten in lasercommunicatie

De Nederlandse technologie-ontwikkelaars en -producenten Demcon en VDL Groep bundelen hun activiteiten voor lasersatellietcommunicatie in FSO Instruments. Met de oprichting van dit eerste technologiebedrijf in Nederland voor lasersatellietcommunicatie wordt voortgebouwd op baanbrekende technologie die TNO heeft ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, waaronder Demcon en VDL. Dat past in het Nederlandse streven om een positie te bekleden als wereldmarktleider voor de serieproductie van hoogwaardige FSO (free-space optics) instrumenten voor lasersatellietcommunicatie, waarvoor concrete belangstelling bestaat bij Amerikaanse en Europese bedrijven.
NPVS|Gouden Ecosysteem|Industrie Nieuws

Nieuws: 02-03-2023

Terugblik: ruimtevaart op Govsatcom en Space4Defense

Op 23 en 24 februari hebben in Luxemburg de Govsatcom en de Space4defence conferenties plaatsgevonden. Aan beide conferenties hebben NIDV, NLR, TNO en de Nederlandse “Space” industrie deelgenomen. De Govsatcom conferentie werd bijgewoond door 900 deelnemers en werd georganiseerd door de overheid van Luxemburg. De conferentie werd geopend door de minister van defensie van Luxemburg gevolgd door diverse key note sprekers waaronder die van US Space Force, NSPA en UK Space Command. De Space4Defence is georganiseerd door het NIDV, RVO en de zuster organisaties in België en Luxemburg. Vanuit Nederland waren 26 industrieën en kennisinstellingen aanwezig. De conferentie stond in het teken van de samenwerking tussen de BENELUX landen voor toekomstige EDF calls.
NPVS|Industrie Nieuws