De veiligheidssituatie in Nederland vraagt 24/7 om zicht op en inzicht in veiligheidsvraagstukken. “Binnen het veiligheidsdomein liggen er de komende jaren verschillende uitdagingen en kansen waarbij de samenwerking met de industriële en maatschappelijke partners essentieel is” aldus Ron Nulkes, directeur NIDV. Daarom hebben de NIDV en DITSS op 7 juli officieel hun krachten gebundeld en hun onderlinge samenwerking vastgelegd in een Memorandum of Understanding (MoU).

Beide werken actief aan het bevorderen van veiligheid in Nederland in de rol als facilitators van samenwerking tussen relevante veiligheidsorganisaties, overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Directeur DITSS, Leon Verver: “De NIDV heeft vanouds haar kracht in het samenbrengen van Defensie en het bedrijfsleven en DITSS is goed verbonden met maatschappelijke, locale en regionale organisaties. Beide kunnen elkaar dus zeer goed aanvullen om voor het hele spectrum de spil te zijn tussen overheid en bedrijfsleven. Voor verwerving en instandhouding, maar zeker ook voor innovatiebevordering.”

Komende stappen

Naar aanleiding van de deze MoU gaan de NIDV en DITSS verder zoeken naar mogelijkheden om substantieel elkaar te ondersteunen door kennis en netwerk te delen. Daarnaast zal er verkend worden hoe gezamenlijk de innovatieve capaciteiten van beide organisaties gebundeld kunnen worden. De doelstelling is om de MoU voor medio 2021 om te zetten in een samenwerkingsovereenkomst. Zowel de NIDV als DITSS richten zich op het bevorderen van de samenwerking tussen overheid, industrie en kennisinstellingen waarbij de NIDV van nature een sterk netwerk heeft bij Defensie en internationaal en de DITSS bij maatschappelijke organisaties. Daarin kunnen beide organisaties hun achterban verder positioneren en faciliteren met deze samenwerking.

DITSS

De Stichting Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS) bestaat sinds maart 2012. Stichting DITSS is een onafhankelijke, transparante en facilitaire regieorganisatie, die veiligheidsvraagstukken, technologische en sociale innovaties en bedrijfsleven met elkaar verbindt. DITSS heeft zich de afgelopen jaren succesvol als zogenoemde triple helix onderneming ontwikkelt door in co-creatie met verschillende partijen, zoals publieke partners als ministeries, provincies, gemeenten, Nationale Politie, veiligheidsregio’s, wetenschap, bedrijven en burgers te werken aan het analyseren van veiligheidsvraagstukken en te zoeken naar – of samen ontwerpen van-innovatieve oplossingen.

Website DITSS