NIDV heeft het initiatief genomen om de expertise en specifieke kennis van aangesloten bedrijven meer te delen met de eigen achterban. In de serie aan geplande ‘Deepdive-sessies’ was het vandaag op 3 juni de beurt aan NIDV deelnemer RHEA die het onderwerp Concurrent Design (CD) presenteerde in een interactieve sessie voor maar liefst 53 belangstellenden. CD behelst het simultaan uitvoeren van meerdere ontwerpstappen in een materieelproject. De kern is dat alle partijen met mandaat aan tafel zitten om het ‘voorzien in’ proces te versnellen waarbij bovendien de zgn. specifier rol wordt versterkt.

De presentatie werd verzorgd door dr. ir. Gwendolyn Kolfschoten met medewerking van de heer Rajko Brokken als DMO implementatiemanager Concurrent Design. Gwendolyn Kolfschoten is deskundige op het gebied van samenwerken, faciliteren en groepsprocessen. Zij is Concurrent Design expert bij RHEA en werkt in die functie als Team Lead voor verschillende klanten van Concurrent Design. Als wetenschapper aan de Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek Bestuur en Management heeft ze tien jaar onderzoek gedaan naar samenwerkingsprocessen en het ondersteunen van groepsprocessen in het engineering domein. Ze heeft meer dan honderd academische artikelen gepubliceerd. Als Freelance docent en onderwijs ontwikkelaar heeft ze voor diverse opleidingen rond business en engineering  gewerkt. Gwendolyn is auteur van het boek ‘Beter Samenwerken’.

In een eerder stadium heeft NIDV onder meer in haar jaarlijkse Gouden Driehoeks Beraad in 2020 aandacht besteed aan het onderwerp procesinnovatie en het CD-proces bij Defensie. Op die gelegenheid presenteerde Directeur Projecten Commandeur Dick Kreiter zijn bevindingen met lopende pilots bij Defensie zoals voor het project Vervanging M-fregatten’.

In de Deepdive-sessie werden vandaag de oorsprong van CD, het doel (parallel en interactief werken om tot een integrale en gedragen oplossing te komen) en de bijbehorende vijf pijlers behandeld, t.w.:

  1. Zorgvuldig samengesteld multidisciplinair team
  2. Gestructureerde werkwijze en proces
  3. Methoden en technieken voor robuuste besluitvorming
  4. CD faciliteit en infrastructuur
  5. Geïntegreerd studiemodel (COMET)

Tot slot kwamen de (overwegend positieve) effecten van CD bij DMO aan bod zoals reductie van ontwerp/engineeringtijd, kortere doorlooptijd, kwaliteitswinst, beter ontwerp en minder risico’s. Zo heeft als voorbeeld de DMO directie enthousiast aangegeven: ‘Nu alle resultaten in 6 weken waar we anders 12-14 maanden  over hadden gedaan met 1/3e van de uren. Maar veel belangrijker is dat we nu een gedragen resultaat hebben waar alle stakeholders achterstaan’.

Tijdens de presentatie zijn veel en goede vragen gesteld die op deskundige wijze door Gwen en Rajko zijn beantwoord. De volgende NIDV Deepdive-sessie zal gaan over ‘Duurzaam inkopen’. Naar verwachting vindt deze in het najaar plaats.