Met een bijzonder succesvolle expositie heeft de NIDV de NEDS2022 in Ahoy op donderdag 17 november afgesloten. Maar liefst 3.500 bezoekers, 170 exposanten en 20 buitenlandse delegaties hebben hieraan bijgedragen.

Voorprogramma: bezoeken en matchmaking

De buitenlandse delegaties en een aantal standhouders hebben op 15 november drie Nederlandse krijgsmachtdelen bezocht voor een (nadere) kennismaking. CLAS, CZSK en CLSK bleken zeer bereid tot medewerking. Enkele delegaties hebben ook nog op 18 november Nederlandse instanties bezocht. 

Met deskundige ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is op 16 november een matchmaking in Ahoy verzorgd. 180 vertegenwoordigers van bedrijven uit Europese landen hebben elkaar kunnen ontmoeten met het oog op samenwerking in vooral projecten van het Europees Defensie Fonds. Een informele bijeenkomst op woensdagavond voor de buitenlandse delegaties en standhouders werd met twee sprekers verrijkt: oud-F35 vlieger ltkol b.d. Ian Knight van Ilias Solutions ging kort in op zijn ervaringen. Oud secretaris-generaal van de Navo Jaap de Hoop Scheffer informeerde het gehoor over zijn visie op de huidige geopolitieke situatie.

Maritieme samenwerking: momentum in de industrie

Besprekingen over de vorming van de North Naval Shipbuilding Cooperation vorderden, waaraan de associaties voor Defensie en Veiligheid van Denemarken, Duitsland, Finland, Nederland, Noorwegen en Zweden hun steun toezegden. De komende tijd wordt samen met de ministeries van Defensie van deze landen onderzocht welke maritieme projecten gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd.   

ICYMI: plenair programma

Vroeg in de ochtend van de 17e november meldden zich de eerste belangstellenden voor de opening van de NEDS2022 door de directeur van de Defensie Materieel Organisatie, viceadmiraal Arie Jan de Waard. Bij de start van het symposiumdeel vroeg voorzitter NIDV Hans Hillen ook aandacht voor de slachtoffers van de Russische inval in Oekraïne. Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat ging in op de grote koopkrachtige vraag van Defensie, het belang van snelle vervulling van de Defensiebehoeften, de hoogtechnologische Nederlandse defensiesector en de samenwerking binnen de Gouden Driehoek voor Defensie en Veiligheid. Hij sprak zijn zorgen uit over de geopolitieke situatie. Voor zijn bijdrage bestond grote waardering, mede omdat ook de behandeling op de 16e en 17e van de Defensiebegroting met een substantieel hoger budget  ook zijn aandacht vergde. 

Een prikkelende boodschap had professor Jonathan Holslag over hoe onder meer Nederland omgaat met de huidige veiligheidscrisis. Dit bood een uitstekende opmaat naar het panel waaraan naast Holslag ook VADM Boudewijn Boots (PCDS) en Gerben Edelijn deelnamen, uitstekend geleid door Esmeralda Kleinreesink.  

De middag zette drie cruciale thema’s op de radar: verduurzaming, digitalisering van de KMar-taken, en brede veiligheidsuitdagingen zoals COVID-19.

De Scriptieprijs gaat naar…

Winnaar van Jan Gmelich Meijling-scriptieprijs is luitenant-ter-zee 3e klasse Damy Zilver geworden met zijn thesis ‘Landingsprestaties autonome helicopterdrone’. Met veel genoegen reikte juryvoorzitter commodore Saskia Siemensma de verdiende prijs uit.  

Het belang van de beurs

Dat de Nederlandse defensie- en veiilgheidsindustrie innovatief, competitief en kwalitatief is, hebben de bezoekers van de expositie met eigen ogen kunnen waarnemen. Bezoekers waren afkomstig van alle continenten. Leden van de Tweede Kamer en Europees parlement, ambassadeurs, waaronder die van de Verenigde Staten, defensieattachés, de top van de krijgsmacht en politie en van buitenlandse krijgsmachten, directeuren van zusterorganisaties van de NIDV in Europa namen de uitnodiging aan, maar evenzeer de warfighters en andere praktijkspecialisten die de producten moeten gebruiken. Vertegenwoordigers van de NAVO, het Europees Defensie Agentschap (EDA) en het directoraat-generaal Defensie-industrie en Ruimtevaart van de Europese Commissie (DG DEFIS) staken hun licht op in Ahoy.  Pers uit binnen- en buitenland heeft zich tijdens de expositie van de kwaliteiten van de Nederlandse Gouden Driehoek voor Defensie en Veiligheid op de hoogte gesteld. 

Grootschalige NEDS-interesse maakte het ook mogelijk dat maatschappelijke initiatieven in de schijnwerper konden komen, zoals het Veteranen Search Team wat een kosteloze plaats bij de ingang kon innemen. De mate van training die hun vrijwilligers ontvangen maakt het mogelijk veiligheids-en hulpdiensten snel schaalbare steun te geven, en we zijn dankbaar voor hun aanwezigheid.

Met de jaarlijkse NEDS biedt de NIDV gelegenheid aan vertegenwoordigers van overheden, internationale organisaties, kennisinstellingen en bedrijven uit binnen- en buitenland om elkaar te ontmoeten, in het belang van vrede en veiligheid.   

Bijzondere dank voor de realisatie van de succesvolle NEDS2022 gaat uit naar hoofdsponsor Thales Nederland, het ministerie van Defensie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, in het bijzonder het commissariaat Militair Productie.  

Zonder industrie is er geen veiligheid!   

De NEDS2023 staat geboekt voor 30 november 2023.  

 

 

 

Aankomende evenementen

Laatste nieuws