Met zijn onderzoek naar ‘Landingsprestaties autonome helicopterdrone’ heeft Luitenant ter Zee 3e klasse Damy Zilver de Jan Gmelich Meijling (JGM) scriptieprijs gewonnen. Zijn onderzoek is van groot belang bij het verbeteren van de inzet van drones binnen de eigen organisatie en heeft daarnaast ook veel actuele maatschappelijke meerwaarde in het publieke domein. Daarmee liet hij de sterke concurrentie achter zich. Aan de prijs is voor de winnaar een cheque van €2500 verbonden.

Maarten Adams (student aan de TU-Delft) en Martin de Jong (student aan het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid – NIPV) zijn met hun Masterthesis scriptie 2e en 3e geworden met de onderzoeken ‘Stiffness Assessment of FRC Materials’ en ‘Energietransitie in de haven van Rotterdam’. De JGM-scriptieprijs is tijdens de NEDS2022 op 17 november door Commodore Saskia Siemensma (Directeur Informatie & Innovatie bij de Koninklijke Luchtmacht) uitgereikt.

Dronetechnologie

Met zijn winnende scriptie heeft Damy Zilver een uitstekend en zeer relevant onderzoek uitgevoerd. Het gaat om een complexe studie in samenwerking met kennisinstituten met als doel om bij te dragen aan technologieontwikkeling in relatie tot helicopterdrones. Via een gesimuleerde omgeving worden Operational Limitations bepaald bij de landing op een bewegend platform zoals een marineschip. Dit voorkomt dat kostbare proeven op zee moeten worden uitgevoerd. Zo biedt dit een praktische oplossing voor een operationeel probleem onder meer bij Defensie.

Over de Jan Gmelich Meijling scriptieprijs

Jan Gmelich Meijling heeft veel betekend voor defensie. Begonnen als marineofficier vervulde hij al gauw bestuursfuncties. Na raadslid en wethouder te zijn geweest in Oegstgeest, ging hij als burgemeester naar Castricum. Daarna werd hij benoemd in de belangrijkste stad van de Koninklijke Marine, Den Helder. Als staatssecretaris van Defensie heeft hij vooral de afschaffing van de opkomstplicht op zijn palmares. Daarna bleef hij behouden voor defensie als voorzitter van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid.
Zoals elk jaar zijn er weer vele scripties (dit jaar maar liefst 10!) ingezonden door 5 verschillende instellingen, t.w. Politie Academie, NL Instituut Publieke Veiligheid (voorheen IFV), Nederlandse Defensie Academie en TU Delft en TU Eindhoven. Daaruit zijn drie scripties genomineerd door een vakjury. De jury heeft de scripties beoordeeld op academisch niveau, maatschappelijke meerwaarde, bijdrage aan het verbeteren van de publieke veiligheidsorganisaties, commerciële aantrekkelijkheid en mate van vernieuwing. De JGM scriptieprijs wordt sinds 2016 uitgereikt.

Eerdere winnaars van de JGM scriptieprijs

2021: 2e luitenant Irina Tziamali, NLDA
2020: 2e luitenant Lonneke van Bemmel, NLDA
2019: 2e luitenant Iris Waterlander, NLDA
2018: Eva Bontje, NLDA
2017: Luitenant ter zee der 3e klasse Perry Eeuwijk, NLDA
2016: Evelien Aangeenbrug, Politie Academie

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 17-03-2023

NATO Investment Fund komt mogelijk naar Amsterdam

De militaire alliantie beslist volgens betrokkenen vrijdag of het Nato Investment Fund voor start-ups naar de hoofdstad komt. Het zou een belangrijke stimulans voor de Nederlandse techsector kunnen zijn, als het doorgaat.
Internationaal|Industrie Nieuws

Nieuws: 16-03-2023

Innovatiemissie naar Frankrijk met RVO

Een Nederlandse delegatie van Defensie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en het gouden ecosysteem voor Defensie en Veiligheid is tot vandaag te gast in Parijs op de EDF-Innovatiemissie, met als gastheer het Agence de l’innovation de défense. Met 100 aanwezigen uit Nederland en Frankrijk zet de samenwerking hier nieuwe stappen.
NIKAG|Europees Defensie Fonds|Algemeen

Nieuws: 14-03-2023

Gouden Driehoek bundelt krachten in lasercommunicatie

De Nederlandse technologie-ontwikkelaars en -producenten Demcon en VDL Groep bundelen hun activiteiten voor lasersatellietcommunicatie in FSO Instruments. Met de oprichting van dit eerste technologiebedrijf in Nederland voor lasersatellietcommunicatie wordt voortgebouwd op baanbrekende technologie die TNO heeft ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, waaronder Demcon en VDL. Dat past in het Nederlandse streven om een positie te bekleden als wereldmarktleider voor de serieproductie van hoogwaardige FSO (free-space optics) instrumenten voor lasersatellietcommunicatie, waarvoor concrete belangstelling bestaat bij Amerikaanse en Europese bedrijven.
NPVS|Gouden Ecosysteem|Industrie Nieuws