Met zijn onderzoek naar ‘Landingsprestaties autonome helicopterdrone’ heeft Luitenant ter Zee 3e klasse Damy Zilver de Jan Gmelich Meijling (JGM) scriptieprijs gewonnen. Zijn onderzoek is van groot belang bij het verbeteren van de inzet van drones binnen de eigen organisatie en heeft daarnaast ook veel actuele maatschappelijke meerwaarde in het publieke domein. Daarmee liet hij de sterke concurrentie achter zich. Aan de prijs is voor de winnaar een cheque van €2500 verbonden.

Maarten Adams (student aan de TU-Delft) en Martin de Jong (student aan het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid – NIPV) zijn met hun Masterthesis scriptie 2e en 3e geworden met de onderzoeken ‘Stiffness Assessment of FRC Materials’ en ‘Energietransitie in de haven van Rotterdam’. De JGM-scriptieprijs is tijdens de NEDS2022 op 17 november door Commodore Saskia Siemensma (Directeur Informatie & Innovatie bij de Koninklijke Luchtmacht) uitgereikt.

Dronetechnologie

Met zijn winnende scriptie heeft Damy Zilver een uitstekend en zeer relevant onderzoek uitgevoerd. Het gaat om een complexe studie in samenwerking met kennisinstituten met als doel om bij te dragen aan technologieontwikkeling in relatie tot helicopterdrones. Via een gesimuleerde omgeving worden Operational Limitations bepaald bij de landing op een bewegend platform zoals een marineschip. Dit voorkomt dat kostbare proeven op zee moeten worden uitgevoerd. Zo biedt dit een praktische oplossing voor een operationeel probleem onder meer bij Defensie.

Over de Jan Gmelich Meijling scriptieprijs

Jan Gmelich Meijling heeft veel betekend voor defensie. Begonnen als marineofficier vervulde hij al gauw bestuursfuncties. Na raadslid en wethouder te zijn geweest in Oegstgeest, ging hij als burgemeester naar Castricum. Daarna werd hij benoemd in de belangrijkste stad van de Koninklijke Marine, Den Helder. Als staatssecretaris van Defensie heeft hij vooral de afschaffing van de opkomstplicht op zijn palmares. Daarna bleef hij behouden voor defensie als voorzitter van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid.
Zoals elk jaar zijn er weer vele scripties (dit jaar maar liefst 10!) ingezonden door 5 verschillende instellingen, t.w. Politie Academie, NL Instituut Publieke Veiligheid (voorheen IFV), Nederlandse Defensie Academie en TU Delft en TU Eindhoven. Daaruit zijn drie scripties genomineerd door een vakjury. De jury heeft de scripties beoordeeld op academisch niveau, maatschappelijke meerwaarde, bijdrage aan het verbeteren van de publieke veiligheidsorganisaties, commerciële aantrekkelijkheid en mate van vernieuwing. De JGM scriptieprijs wordt sinds 2016 uitgereikt.

Eerdere winnaars van de JGM scriptieprijs

2021: 2e luitenant Irina Tziamali, NLDA
2020: 2e luitenant Lonneke van Bemmel, NLDA
2019: 2e luitenant Iris Waterlander, NLDA
2018: Eva Bontje, NLDA
2017: Luitenant ter zee der 3e klasse Perry Eeuwijk, NLDA
2016: Evelien Aangeenbrug, Politie Academie

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 21-11-2022

Grote uitdaging voor Koninklijke Marechaussee in Defensienota

Op 9 november heeft de Koninklijke Marechaussee een 60-tal NIDV-deelnemers gesproken over de uitdagingen en kansen die de Defensienota hen biedt. De presentatie van Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Hans Leijtens en directeur Kennis, Strategie en Innovatie Brigade-generaal Jos Pieters gaf het startschot voor interessante dialoog met het publiek.
Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 19-11-2022

NEDS2022: drie dagen ook zakelijke aandacht voor vrede en veiligheid

Met een bijzonder succesvolle expositie heeft de NIDV de NEDS2022 in Ahoy op donderdag 17 november afgesloten. Maar liefst 3.500 bezoekers, 170 exposanten en 20 buitenlandse delegaties hebben hieraan bijgedragen.
NIDV nieuws