Hoe staan Nederlandse bijdrages aan Defensie en Veiligheid op de radar in de NAVO en EU? Die vraag staat centraal vandaag op donderdag 17 november op de jaarlijkse NIDV Exhibition for Defence and Security (NEDS) in Rotterdam Ahoy. De 33ste editie is met 170 standhouders en ruim 3.200 bezoekers hét toonaangevende defensie-en veiligheidsevenement in Nederland. Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat spreekt de keynote speech uit.

NAVO en EU staan voor de grootste uitdaging van Europa’s vrede en veiligheid sinds de val van de muur door de Russische invasie van Oekraïne. Defensie moet kunnen rekenen op een basis aan technologie en maakindustrie. Dat vraagt samenwerking tussen overheid, ondernemer en onderzoeker: de Gouden Driehoek. Dat contact is al bijna 40 jaar de kerntaak van de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid, met de NEDS als vlaggenschip.

Staatssecretaris Van der Maat spreekt o.m. over de uitwerking van de Defensie Industrie Strategie en Nederlands grotere verantwoordelijkheid in haar bondgenootschappen. Hierna geeft prof. Jonathan Holslag, hoogleraar Internationale betrekkingen aan de VU Brussel, een onafhankelijk perspectief op het grote geopolitieke plaatje. Hierop voortbouwend leidt dagvoorzitter Esmeralda Kleinreesink een panel over hoe internationale samenwerking op defensiematerieel onze gezamenlijke veiligheid kan versterken. Panellisten zijn de plv. commandant der Strijdkrachten viceadmiraal Boudewijn Boots, prof. Jonathan Holslag, en Gerben Edelijn, CEO Thales Nederland. Tot slot reikt Commodore Saskia Siemensma de Jan Gmelich Meijling-scriptieprijs uit.

De samenwerking binnen de Gouden Driehoek zal komende jaren nog meer resultaat moeten opleveren. Een voorbeeld van een succesvol beroep van krijgsmachtdelen en veiligheidsdiensten op bedrijfsleven en de kennisinstellingen is “Nederland Radarland”, de samenwerking die ten grondslag ligt aan de Multi Missie Radar van wereldformaat van TU Delft, Defensie, TNO, en de hoofdsponsor van de NEDS2022, Thales Nederland. Daar hoeft het niet bij te blijven: tot de sector behoren hoogtechnologische eindproducenten en MKB, start-ups en scale-ups en familiebedrijven.

Onder de 170 exposanten op de NEDS onder meer: de ministeries van Defensie en Economische Zaken en Klimaat, internationale wereldspelers, en een Innovatieplein vol ideeën. Houdt naast radartechnologie ook maritiem, lucht-, en landdomein in het oog, naast ICT, ruimtevaart, simulatoren en duurzame oplossingen. Binnen één dag kunnen alle belangrijke spelers vanuit de overheid, de industrie en de kennisinstellingen, oftewel de Gouden Driehoek voor Defensie en Veiligheid met elkaar en met het internationale speelveld spreken.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws