Hoe staan Nederlandse bijdrages aan Defensie en Veiligheid op de radar in de NAVO en EU? Die vraag staat centraal vandaag op donderdag 17 november op de jaarlijkse NIDV Exhibition for Defence and Security (NEDS) in Rotterdam Ahoy. De 33ste editie is met 170 standhouders en ruim 3.200 bezoekers hét toonaangevende defensie-en veiligheidsevenement in Nederland. Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat spreekt de keynote speech uit.

NAVO en EU staan voor de grootste uitdaging van Europa’s vrede en veiligheid sinds de val van de muur door de Russische invasie van Oekraïne. Defensie moet kunnen rekenen op een basis aan technologie en maakindustrie. Dat vraagt samenwerking tussen overheid, ondernemer en onderzoeker: de Gouden Driehoek. Dat contact is al bijna 40 jaar de kerntaak van de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid, met de NEDS als vlaggenschip.

Staatssecretaris Van der Maat spreekt o.m. over de uitwerking van de Defensie Industrie Strategie en Nederlands grotere verantwoordelijkheid in haar bondgenootschappen. Hierna geeft prof. Jonathan Holslag, hoogleraar Internationale betrekkingen aan de VU Brussel, een onafhankelijk perspectief op het grote geopolitieke plaatje. Hierop voortbouwend leidt dagvoorzitter Esmeralda Kleinreesink een panel over hoe internationale samenwerking op defensiematerieel onze gezamenlijke veiligheid kan versterken. Panellisten zijn de plv. commandant der Strijdkrachten viceadmiraal Boudewijn Boots, prof. Jonathan Holslag, en Gerben Edelijn, CEO Thales Nederland. Tot slot reikt Commodore Saskia Siemensma de Jan Gmelich Meijling-scriptieprijs uit.

De samenwerking binnen de Gouden Driehoek zal komende jaren nog meer resultaat moeten opleveren. Een voorbeeld van een succesvol beroep van krijgsmachtdelen en veiligheidsdiensten op bedrijfsleven en de kennisinstellingen is “Nederland Radarland”, de samenwerking die ten grondslag ligt aan de Multi Missie Radar van wereldformaat van TU Delft, Defensie, TNO, en de hoofdsponsor van de NEDS2022, Thales Nederland. Daar hoeft het niet bij te blijven: tot de sector behoren hoogtechnologische eindproducenten en MKB, start-ups en scale-ups en familiebedrijven.

Onder de 170 exposanten op de NEDS onder meer: de ministeries van Defensie en Economische Zaken en Klimaat, internationale wereldspelers, en een Innovatieplein vol ideeën. Houdt naast radartechnologie ook maritiem, lucht-, en landdomein in het oog, naast ICT, ruimtevaart, simulatoren en duurzame oplossingen. Binnen één dag kunnen alle belangrijke spelers vanuit de overheid, de industrie en de kennisinstellingen, oftewel de Gouden Driehoek voor Defensie en Veiligheid met elkaar en met het internationale speelveld spreken.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 21-11-2022

Grote uitdaging voor Koninklijke Marechaussee in Defensienota

Op 9 november heeft de Koninklijke Marechaussee een 60-tal NIDV-deelnemers gesproken over de uitdagingen en kansen die de Defensienota hen biedt. De presentatie van Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Hans Leijtens en directeur Kennis, Strategie en Innovatie Brigade-generaal Jos Pieters gaf het startschot voor interessante dialoog met het publiek.
Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 19-11-2022

NEDS2022: drie dagen ook zakelijke aandacht voor vrede en veiligheid

Met een bijzonder succesvolle expositie heeft de NIDV de NEDS2022 in Ahoy op donderdag 17 november afgesloten. Maar liefst 3.500 bezoekers, 170 exposanten en 20 buitenlandse delegaties hebben hieraan bijgedragen.
NIDV nieuws