De recente grote toename van COVID-19 besmettingen en de maatregelen die het kabinet in de persconferentie van 12 november heeft aangekondigd, heeft de NIDV na overleg met het ministerie van Defensie helaas doen besluiten om de NEDS van 18 november 2021 te verplaatsen naar 24 februari 2022.

Wij betreuren het uiteraard zeer om deze drastische keus op zo’n korte termijn te moeten maken. Bij ons besluit tot uitstel van de NEDS hebben niet alleen het advies van het Outbreak Management Team en de daarop gebaseerde besluiten van het kabinet een rol gespeeld, maar hebben we ons ook rekenschap gegeven van de gevolgen voor het imago van de defensie- en veiligheidssector als we het evenement wel zouden laten doorgaan. Het gaat immers om de volksgezondheid en daar mogen we niet lichtvaardig mee omgaan.

De NIDV zal zich ervoor inzetten om de NEDS zoveel mogelijk in ongewijzigde vorm te laten doorgaan op 24 februari 2022. Ook het thema ”Klimaat en krijgsmacht” blijft ongewijzigd. De hoofdsponsors SAAB/Damen hebben hun steun voor het evenement al toegezegd!

Wij hebben alle begrip voor de teleurstelling en enorme uitdagingen die deze verplaatsing voor eenieder met zich meebrengt. Wij hopen en vertrouwen echter op uw begrip.
Graag gaan wij met u in gesprek om eventuele vragen te beantwoorden, maar vooral ook om de verplaatsing van de NEDS naar 24 februari 2022 goed voor te bereiden.

De bezoekersregistratie voor de NEDS opent op 11 januari 2022 via de NEDS website.

Wij wensen u allen veel sterkte, blijf voorzichtig en vooral gezond!

Namens de stichting NIDV

Mr. Ron Nulkes
Directeur