De NIDV Exhibition Defence and Security, NEDS 2021, staat dit jaar in het teken van Klimaat en Krijgsmacht. Tijdens het centrale ochtendprogramma gaan verschillende sprekers in op de kansen en oplossingen die industrie, kennisinstellingen en overheid samen kunnen vinden. Door klimaatverandering worden omstandigheden steeds extremer en blijken van grote invloed te kunnen zijn op vrede en veiligheid.

Meer over Klimaat en Krijgsmacht 

Het ministerie van Defensie beschouwt milieuaspecten en klimaatverandering meer en meer in haar beleid. Zo wordt ingezet op 70% minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in 2050. In dat jaar moeten bijvoorbeeld kampementen in missiegebieden 100% zelfvoorzienend zijn. Daarom zullen leveranciers in onze sector zich nog meer moeten toeleggen op het leveren van duurzame producten en diensten. Verschillende experts van de krijgsmacht, politie, industrie en overheid zullen hierover tijdens de plenaire sessie in gesprek gaan.

Meld u nu aan voor de NEDS 2021

Verschillende startups gaan tijdens de NIDV Innovatie Challenge op 17 november de strijd aan om hún oplossing te presenteren voor operationele vraagstukken vanuit Defensie. De twee Innovation Challenges in 2021 zijn drone-swarm technologie en gebruik van waterstof als energiedrager onder operationele omstandigheden, inclusief transport en veilige opslag.

NEDS 2021 wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsors Saab en Damen die zich samen zullen presenteren op de beursvloer.

www.nidvexhibition.eu

Voor vragen kunt u contact opnemen met neds@nidv.eu.