Met de Kamerbrief van 27 oktober wordt bewaarheid waar de NIDV reeds meerdere malen voor heeft gewaarschuwd. Nu is formeel bekend gesteld dat de eerste onderzeeboten niet in 2028, maar later worden geleverd. Dat is slecht nieuws voor zowel Defensie als het bedrijfsleven. Verder uitstel van het besluit brengt miljoenen extra kosten met zich mee voor het in de vaart houden van de Walrusklasse onderzeeboten. Dat geld kan beter voor nieuwe onderzeeboten worden gebruikt, aldus Ron Nulkes (directeur NIDV).

De beoogde participatie in dit project van het Nederlandse bedrijfsleven (verenigd in het NIDV DUKC platform) was toch al moeizaam. Nu nemen ook de exploitatiekosten naar verwachting substantieel toe van de huidige onderzeeboten van de Walrus-klasse omdat deze veel langer mee moeten. ‘Wij blijven hameren snellere besluitvorming en een vergoeding voor de grote kosten die de DUKC-bedrijven in het dialoogproces moeten maken ’ aldus Nulkes.

Participatie maritieme industrie

Het is voor onze nationale veiligheid essentieel dat ook onze maritieme industrie intensief wordt betrokken bij de ontwikkeling en de bouw van onderzeeboten. We zijn er trots op dat we in Nederland schepen voor de Koninklijke Marine kunnen bouwen. Ook tot het bouwen van onderzeeboten zijn we in staat! Nederlandse bedrijven hebben de upgrade van de Walrusklasse onderzeeboten met de Koninklijke Marine ontwikkeld én uitgevoerd. Zoals in veel militaire projecten, zoeken we daarvoor indien nodig steun bij buitenlandse partners. Daarbij komt dat een Nederlandse opdrachtgever garant staat voor jarenlange werkgelegenheid in Nederland, ook voor het Nederlandse MKB. Ook hiermee moet het kabinet rekening houden.

Meer tijd nodig voor dialoog

Uit de Kamerbrief blijkt dat in deze dialoogronde met de drie kandidaat-werven minder informatie en minder diepgang naar voren is gekomen dan Defensie van tevoren had ingeschat. Dat kwam onder meer omdat de vraag van Defensie verder ging dan de werven gewend zijn in deze fase. De ontwerpen konden nog niet worden geoptimaliseerd en Defensie had ook zelf meer tijd nodig om de gekregen informatie te analyseren.

Een tweede dialoogronde had in september moeten beginnen, maar is uitgesteld tot december. Deze ronde wordt gebruikt om de bekijken of de concepten aan de door Defensie gestelde eisen voldoen. Contractondertekening voor de nieuwe onderzeeboten was voorzien voor eind 2022, maar dat is onhaalbaar. Waar dit door komt en hoeveel extra tijd nodig is, wordt nog nader in kaart gebracht. Duidelijk is al wel dat de planning substantieel moet worden aangepast, aldus Defensie.

 

Laatste nieuws

Nieuws: 03-07-2023

Maritiem Masterplan goedgekeurd door Nationaal Groeifonds

Op 30 juni heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van het Nationaal Groeifonds €210 miljoen toegekend gekregen, waarvan €110 miljoen voorwaardelijk, voor de uitvoering van het Maritiem Masterplan. Dit plan heeft als doel de energietransitie in de maritieme sector te versnellen: een stap die de ontwikkeling, bouw en ingebruikname van betrouwbare en concurrerende klimaatneutrale demonstratieschepen versnelt.
NMC|Innovatie|Algemeen

Nieuws: 29-06-2023

Contract ondertekend voor nieuwe Anti Submarine Warfare Fregatten

Den Helder, 29 juni 2023 – Defensie, Damen en Thales hebben op de eerste dag van de Marinedagen/Sail in Den Helder het contract ondertekend voor het ontwerp, de bouw en de levering van vier Anti Submarine Warfare (ASW)-Fregatten; twee zijn bestemd voor Nederland en twee voor België. De overeenkomst werd op Zr.Ms. Karel Doorman getekend door de staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat, Damen Shipyards Group CEO Arnout Damen, Damen Naval Managing Director Roland Briene en Thales Nederland CEO Gerben Edelijn.
NMC|Defensie|Industrie Nieuws

Nieuws: 12-05-2023

Nederlandse toptech in Noord-Europees verband: een update over NNSC

Een sterke Nederlandse maritieme industriële basis in Europees verband krijgt steeds verder vorm in de samenwerking Northern Naval Shipbuilding Cooperation (NNSC). Formeel doel: “het versterken van het Noord-Europese Maritieme Ecosysteem door samenwerking tussen landen en bedrijfsleven om beschikbaarheid en voorraad van kritieke technologie voor militair gebruik te waarborgen.” Geen gebrek aan ambitie, hoog tijd voor een korte update.
NMC|Europa|Algemeen