In ons dagelijks leven en voor onze defensie en veiligheid zijn we steeds sterker afhankelijk geworden van systemen in de ruimte. Ruimtevaart is de laatste jaren een grote groeimarkt die al lang niet meer het exclusieve domein is van de grootmachten.

Nederland heeft als technologie-koploper een enorme hoeveelheid kennis op het gebied van zonne-energie, optische communicatie, aardobservatie, aerodynamica en meer. We hebben fantastische technische universiteiten, wereldberoemde wetenschappelijke instituten, én we hebben nota bene Estec, het technologische hart van ESA in huis. En toch hebben we in tegenstelling tot veel andere landen nog geen nationale ruimtevaartstrategie, geen Defensie Ruimtevaart Agenda en investeren we weinig in ruimtevaart. Om die tekortkoming onder de aandacht te brengen heeft de NIDV branche-organisatie SpaceNed ondersteund bij het ontwikkelen van de Nationale Agenda Ruimtevaart. Op 28 oktober  heeft Jeroen Rotteveel (Voorzitter van SpaceNed) die agenda, mede namens de NIDV aangeboden aan minister Blok van Economische Zaken en Klimaat, en aan de kamerleden  Van Strien (VVD), Amhaouch (CDA) en De Jong (D66).

Door te investeren in ruimtevaart kunnen we onze veiligheid verbeteren en onszelf politiek en economisch sterker maken. De kansen liggen voor het oprapen. Het is aan een nieuw kabinet om die bal op te pakken!  SpaceNed en de NIDV zijn er klaar voor.

 

Laatste nieuws