De nieuwe aanscherping van de coronamaatregelen hebben ook voor bedrijven in de Defensie- en Veiligheid impact. Als brancheorganisatie voor Defensie en Veiligheid willen wij onze deelnemers zo goed mogelijk helpen in deze tijden van onzekerheid.

DVI aangemerkt als essentieel

Leveringen aan Nederlandse publieke veiligheidsorganisaties moeten ondanks de (nieuwe) coronamaatregelen zo veel mogelijk doorgaan. Continuïteit is ook van belang voor de toeleveranciers. En ook leveringen vanuit het buitenland aan Nederlandse opdrachtgevers op het gebied van publieke veiligheid mogen niet stoppen. De inzet van Defensie is aangemerkt als een vitaal proces. Defensie heeft een “Kader uitsluiting Defensie-industrie en gerelateerde bedrijven bij een mogelijke Nederlandse lockdown opgesteld. Ook essentiële bedrijven in de defensie- en veiligheidsindustrie kunnen om een uitzonderingspositie vragen als dit nodig is. Nadere informatie hieromtrent volgt spoedig.

Avondklok

Werkgevers kunnen indien nodig hun werknemers toestemming verlenen voor werkzaamheden tijdens de avondklokuren. In het kader van de avondklok die op 23 januari ingaat heeft NIDV inmiddels relevante documenten aan alle deelnemers verzonden.

Coronaloket

Wij herinneren u er aan dat Defensie en de NIDV een coronaloket faciliteren. Nederlandse bedrijven uit de defensie- en veiligheidsindustrie kunnen hier terecht als ze door de coronacrisis bij Defensieprojecten tegen uitdagingen aanlopen. De NIDV fungeert als eerste aanspreekpunt bij het loket, ook voor bedrijven die niet bij de stichting zijn aangesloten. Bedrijven kunnen voor het coronaloket mailen naar office@nidv.eu.

Thuiswerken

De NIDV ondersteunt de oproep van VNO-NCW en het kabinet om zoveel mogelijk vanuit huis te werken om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Meer informatie op

Rijksoverheid.nl

Inzet investeren

Voor structurele verbetering van de positie van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsindustrie in deze crisis blijft de NIDV zich inzetten om investeringen te verhogen en projecten bij Defensie en Politie naar voren te halen.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 21-11-2022

Grote uitdaging voor Koninklijke Marechaussee in Defensienota

Op 9 november heeft de Koninklijke Marechaussee een 60-tal NIDV-deelnemers gesproken over de uitdagingen en kansen die de Defensienota hen biedt. De presentatie van Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Hans Leijtens en directeur Kennis, Strategie en Innovatie Brigade-generaal Jos Pieters gaf het startschot voor interessante dialoog met het publiek.
Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 19-11-2022

NEDS2022: drie dagen ook zakelijke aandacht voor vrede en veiligheid

Met een bijzonder succesvolle expositie heeft de NIDV de NEDS2022 in Ahoy op donderdag 17 november afgesloten. Maar liefst 3.500 bezoekers, 170 exposanten en 20 buitenlandse delegaties hebben hieraan bijgedragen.
NIDV nieuws