Zoals bekend is vanaf 2021 het Europese Defensiefonds in werking getreden. Het werkprogramma 2021 werd begin juli 2021 gepubliceerd en de projectvoorstellen werden uiterlijk 9 december 2021 bij de Europese Commissie ingewacht.

Alhoewel dit jaarprogramma volgde op de proefprogramma’s Preparatory Action Defence Research (PADR, 2017-2029) en het European Defence Industry Development Programme (EDIDP, 2019-2020), is bij alle partijen verdere ervaring opgedaan in EDF2021 en zullen ook lessen geleerd moeten worden. Dit geldt zowel aan overheids- als aan private zijde. Ook de interactie tussen overheid (DEF/EZK) en kennisinstellingen/bedrijven wordt onder de loep genomen. Ook inspanningen die uiteindelijk niet hebben geleid tot uw besluit van niet-deelname is van groot belang. De NIDV is verzocht de inbreng van kennisinstellingen en bedrijven te coördineren.

Delen van ervaringen met het EDF2021

Op basis van de ervaringen kan de NIDV gericht inbreng leveren in de evaluatie. Uiteraard is het de bedoeling de geleerde lessen zoveel mogelijk in de praktijk van de EDF programma’s 2022 en verder te implementeren.  We hebben ervoor gekozen uw inbreng niet te structureren langs een questionaire maar u geheel vrij te laten in uw opmerkingen.

We zouden het prijs stellen uw inbreng te vernemen per email op office@nidv.eu, kan het zijn uiterlijk donderdag 3 februari 2022. Indien u uw inbreng minder geschikt acht voor communicatie via email dan kunt u vanzelf ook telefonisch met ondergetekende contact opnemen.

John Jansen

Director EU Affairs

Netherlands Industries for Defence and Security Association (NIDV)

Email: j.jansen@nidv.eu

Tel: + 31 6 533 14 621