In november 2019 heeft het Europese Defensieagentschap (EDA) een business-to-business (B2B) Platform gelanceerd, een online tool waarmee de defensieindustrie snel en gemakkelijk kunnen zoeken naar potentiële partners voor hun defensiegerelateerde projecten en programma’s. Het B2B Platform speelt in op de toegenomen vraag naar netwerken vanuit de industrie, met name als gevolg van de nieuwe defensie-initiatieven van de EU – zoals EDF. Deze initiatieven hebben ook gevolgen en voordelen voor de bredere Europese defensiegerelateerde industrie.

Het B2B-platform staat open voor industriële en onderzoek- en technologie-entiteiten (O&T) die in de EU zijn gevestigd en niet worden gecontroleerd door entiteiten van buiten de EU wat betreft intellectuele-eigendomsrechten, leveringszekerheid, informatiebeveiliging of uitvoercontroles. Het is geen databank met bedrijfsprofielen.

Intro Platform

Momenteel hebben 450 leden zich geabonneerd op het platform, waarvan de meerderheid mkb-bedrijven zijn. Inschrijving op het platform is slechts de eerste stap. Als je je bedrijf op de juiste manier in de markt zet, kun je in contact komen met een bedrijf over een specifiek onderwerp of reageren op een verzoek. Het is een goede eerste netwerkstap voordat je iemand persoonlijk ontmoet.

EDA Registration Page

EDA Factsheet

Laatste nieuws