In november 2019 heeft het Europese Defensieagentschap (EDA) een business-to-business (B2B) Platform gelanceerd, een online tool waarmee de defensieindustrie snel en gemakkelijk kunnen zoeken naar potentiële partners voor hun defensiegerelateerde projecten en programma’s. Het B2B Platform speelt in op de toegenomen vraag naar netwerken vanuit de industrie, met name als gevolg van de nieuwe defensie-initiatieven van de EU – zoals EDF. Deze initiatieven hebben ook gevolgen en voordelen voor de bredere Europese defensiegerelateerde industrie.

Het B2B-platform staat open voor industriële en onderzoek- en technologie-entiteiten (O&T) die in de EU zijn gevestigd en niet worden gecontroleerd door entiteiten van buiten de EU wat betreft intellectuele-eigendomsrechten, leveringszekerheid, informatiebeveiliging of uitvoercontroles. Het is geen databank met bedrijfsprofielen.

Intro Platform

Momenteel hebben 450 leden zich geabonneerd op het platform, waarvan de meerderheid mkb-bedrijven zijn. Inschrijving op het platform is slechts de eerste stap. Als je je bedrijf op de juiste manier in de markt zet, kun je in contact komen met een bedrijf over een specifiek onderwerp of reageren op een verzoek. Het is een goede eerste netwerkstap voordat je iemand persoonlijk ontmoet.

EDA Registration Page

EDA Factsheet

Laatste nieuws

Nieuws: 12-07-2021

Nieuwe informatie EDF calls gepubliceerd

Nog geen twee weken geleden publiceerde de Europese Commissie de eerste opdrachten voor het Europese Defensiefonds (EDF) van 2021. Laatst zijn de laatste onderwerpen gespecificeerd voor een verzameling van 23 opdrachten met 37 specifieke onderwerpen die allemaal zijn verdeeld over 15 categorieën. Tegelijkertijd is er een verzameling van documenten gepubliceerd om de aanmeldingen in goede banen te leiden. Dit betekend dat de voorbereidende werkzaamheden kunnen beginnen.
NIKAG|Europa|Algemeen

Nieuws: 23-06-2021

Europees Defensiefonds (EDF) krijgt veel belangstelling

Gisteren vond de online voorlichtingsbijeenkomst plaats over het Europees Defensiefonds, georganiseerd door VNO/NCW, MKB-Nederland en de NIDV, met bijdragen van de ministeries van Defensie en EZK, en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze bijeenkomst past in een serie waarin VNO/NCW MKB Nederland de mogelijkheden van EU-financiering onder de aandacht brengt.
NIKAG|Europa|NIDV nieuws

Nieuws: 26-11-2020

Cijfers Europese Koepel ASD 2020: Europese technologische basis onder druk

De AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD), waarbij de NIDV is aangesloten, heeft de jaarcijfers van de Defensie- en Veiligheidsindustrie in Europa gepubliceerd. Het jaar 2019 was een succesvol jaar  waarin de sector een stabiele bijdrage leverde aan werkgelegenheid, innovatie en de Europese export. Helaas heeft de COVID pandemie veel van deze vooruitzichten voor 2020 veranderd in zeer dramatische cijfers die vooral de luchtvaart en toeleverende industrieën een enorme klap onder druk hebben gezet.
NIKAG|Europa|Algemeen