Op 15 mei – op verantwoordingsdag- is het nieuwe Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2024 aangeboden aan Tweede Kamer en gepubliceerd.

Het Defensie Projectenoverzicht wordt tegenwoordig op verantwoordingsdag gepubliceerd, naar aanleiding van de actualisatie van het DMP-proces.  De belangrijkste reden is dat het primair een verantwoordingsdocument is, en de publicatiedatum dus beter past bij verantwoordingsdag.

De NIDV Projectendag, normaal gespoken gekoppeld aan het DPO, zal dit jaar nog steeds op 24-09-2024 plaatsvinden.

Het Defensie Projectenoverzicht (DPO) geeft de stand van zaken weer van alle materieelprojecten, IT-projecten en vastgoed waarvoor in de komende 5 jaar uitgaven zijn geraamd.  En waarvan de investering meer is dan € 50 miljoen. Ook geeft het DPO informatie over de grootschalige verkoop van materieel.

Uit het voorwoord van Staatsecretaris Van der Maat:

“ Samen met onze internationale strategische partners en met nationale partners van de defensie-industrie en kennisinstellingen zijn wij hard aan de slag om onze krijgsmacht na eerdere bezuinigingen en krimp niet alleen te herstellen, maar ook te laten groeien. De afgelopen jaren zijn daarom veel contracten gesloten en dat vertaalt zich naar een groter aantal projecten dat zich nu in de realisatiefase bevindt. In totaal bevat dit DPO een overzicht van 103 lopende investeringsprojecten in materieel, IT en vastgoed met een projectbudget groter dan € 50 miljoen.

De veranderde veiligheidscontext vereist intensievere samenwerkingen met civiele partners zoals kennisinstituten, het maatschappelijke middenveld en het bedrijfsleven. De snelle opschaling van de defensie-industrie op Europees niveau blijft daarbij een punt van aandacht. De Taskforce Productiezekerheid waarover uw Kamer onlangs is geïnformeerd (Kamerstuk 36494, nr. 4), neemt daarbij het voortouw om mogelijkheden voor structurele opschaling van de Nederlandse militaire (hoog)technologische industrie uit te werken.”

COMMIT – NIDV Projectendag op 24 september 2024

Tijdens de projectendag worden de NIDV deelnemers geïnformeerd over de projecten uit het DPO, en is er de mogelijkheid  te spreken met diverse projectleiders. Een zeer nuttige en belangrijke dag. Ook dit jaar organiseert de NIDV samen met COMMIT weer een projectendag. Omdat deze in onze jaarkalender al was gepland voor september, wanneer voorheen het DPO verscheen, verplaatsen we de projectendag niet naar mei. Dus:

zet 24 september vast in uw agenda!

Dan vindt de projectendag 2024 plaats in Utrecht.

Of we de jaarlijkse projectendag in 2025 verplaatsen naar mei, beslissen we na de editie van 2024.

Houd de site en de nieuwsbrief (deelnemersbrief) in de gaten voor meer informatie.

Defensie projecten overzicht 2024

Download hier

Aankomende evenementen

Laatste nieuws