De kamer heeft eind 2022 gevraagd naar het vergroten van wensbaarheid van het “voorzien-in” proces. Hierop is het DMP geactualiseerd.

Ook is het verzendmoment van het DPO voor het eerst verzet naar 15 mei in plaats van September. De NIDV Projectendag, normaal gespoken gekoppeld aan het DPO, zal dit jaar nog steeds op 24-09-2024 plaatsvinden.

Het DMP gaat uit van gefaseerde informatievoorziening door middel van afzonderlijke brieven over materieel en wapensysteem gebonden-IT projecten.

Met ingang van 2023 is het DMP aangepast op drie aspecten:

  • het ophogen van de financiële ondergrens van € 25 naar € 50 miljoen;
  • het ophogen van de mandateringsgrens van € 100 naar € 250 miljoen; en
  • het clusteren van DMP-brieven.

Vastgoedprojecten worden na het eerstvolgende Defensie Projecten Overzicht (DPO) in mei 2024 niet meer conform het DMP gerapporteerd. In plaats daarvan wordt het vastgoedportfolio op een hoger aggregatieniveau gerapporteerd, afhankelijk van het moment, of in de Stand van Defensie of in een verzamelbrief aan de kamer.

Met de actualisatie wordt gevolg gegeven aan verschillende toezeggingen aan de kamer.

Brochure DMP geactualiseerd

De brochure DMP bij de tijd uit 2017 is daarmee ook geactualiseerd naar een nieuwe versie; DMP bij de tijd 2.0.

De brochure beschrijft de verschillende aspecten en fases van het proces en geeft toelichting over de informatievoorziening aan de Tweede Kamer.

Defensie Projecten Overzicht (DPO) verzendmoment naar mei.

Als onderdeel van deze actualisatie worden de verzendmomenten van het DPO en diens afwijkingsrapportage (AWR) omgeruild.

Het DPO wordt voortaan verzonden in mei met Verantwoordingsdag en de AWR in september met Prinsjesdag. Met andere woorden in mei 2024 wordt het DPO verwacht.

Het verzenden van het DPO als verantwoordingsdocument past beter bij Verantwoordingsdag dan samen met de begrotingsdocumenten op Prinsjesdag.

(Verantwoordingsdag: wat is dat ook alweer? Op de 3e woensdag in mei legt de minister van Financiën, namens het kabinet, verantwoording af over het beleid en de financiën van het afgelopen jaar. Dit jaar is dat op 15 mei)

Projecten dag 2024, september

Op dinsdag 24 september 2024 vindt de jaarlijkse Defensie-NIDV Projectendag wederom plaats. De locatie is de Kromhoutkazerne (V5 – Waterliniezaal) te Utrecht.

Tot nu toe was de projectendag direct gekoppeld aan Prinsjesdag en de publicatie van het DPO, op de 3e dinsdag van september.

De wisseling van het verzendmoment van het DPO naar mei, en de afwijkingsrapportage naar september hebben we dit jaar, om organisatorische redenen, niet kunnen volgen. De projectendag vindt dus dit jaar ook plaats in september. Of we deze in 2025 verplaatsen naar mei laten we afhangen van de ervaring met de projectendag 2024.

Uiteindelijk is de interactie tussen Defensie en de Nederlandse industrie, door middel van parallelle interactieve sessies over projecten in de domeinen maritiem, land, lucht/ruimte en IT, de kracht van de dag!

Download de brochure

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 17-05-2024

Defensie projecten overzicht 2024 gepubliceerd

Op 15 mei – op verantwoordingsdag- is het nieuwe Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2024 aangeboden aan Tweede Kamer en gepubliceerd. Het Defensie Projectenoverzicht wordt tegenwoordig op verantwoordingsdag gepubliceerd, naar aanleiding van de actualisatie van het DMP-proces.  De belangrijkste reden is dat het primair een verantwoordingsdocument is, en de publicatiedatum dus beter past bij verantwoordingsdag. De NIDV Projectendag, normaal gespoken gekoppeld aan het DPO, zal dit jaar nog steeds op 24-09-2024 plaatsvinden.
Algemeen

Nieuws: 12-04-2024

Sterke vertegenwoordiging tijdens Space symposium Colorado

Van 8-11 april heeft het grootste space event van Amerika in Colorado Springs plaatsgevonden. Tijdens het 39e Space Symposium was Nederland sterk vertegenwoordigd met de Commandanten van de Luchtstrijdkrachten en COMMIT, CMP,  NIDV, Spacened en 15 bedrijven/kennisinstellingen.
NPVS|Industrie Nieuws

Nieuws: 11-04-2024

Integrated Logistics Support wordt Integrated Product Support

Het Integrated Logistics Support (ILS) Platform van de NIDV is al een aantal jaar bezig met het vormgeven van een uniforme aanpak voor life-cycle-management binnen Defensie en Nederland. De focus ligt hierbij op datamodules en Integrated Product Support, zoals gedefinieerd in de internationale ASD S-serie specificaties. Aangezien standaardisatie ook betekent dat je dezelfde termen en definities gebruikt, is besloten de naam te wijzigen. Het ILS platform heet voortaan IPS platform.   
IPSP|Algemeen