Defensie en de kennisinstituten TNO, het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) gaan met elkaar in zee. Langdurige en intensieve samenwerking op het gebied van technologieontwikkeling is daarmee een feit. Dat werd vandaag in Den Haag met handtekeningen bekrachtigd op het jaarlijkse Innovation in Defence Digital 2X.

Bron: Defensie. Foto: Vertegenwoordigers van de 4 partijen die met elkaar in zee gaan (Defensie).

Met het versterken en moderniseren van de samenwerking komen innovaties sneller, flexibeler en effectiever tot stand. Bovendien leidt het tot een flinke versterking van het kennis-ecosysteem voor Defensie. De verschillende directies binnen de Defensie Materieel Organisatie (DMO) kunnen door de samenwerking nu makkelijker een beroep doen op de kennis en faciliteiten van de kennisinstituten. Zo kan Defensie beter inspelen op de uitdagingen waar de militaire organisatie voor staat.

De partijen delen vanaf nu kennis, faciliteiten en capaciteiten. Dat komt efficiency en snelheid in technologische ontwikkelingen ten goede.

Medewerkers zijn desgewenst uit te wisselen. Ook stellen de partners opleidingsplekken voor elkaar open en komt er een gezamenlijke IT-infrastructuur.

Defensie weet zich op deze manier de komende jaren verzekerd van sterke partners in het kennisdomein. Zo valt gezamenlijk in te spelen op het ontwikkelen en toepassen van de nieuwste kennis en innovatie op militair gebied.