Bureau Veritas zoekt naar meer structuur in hun contacten met Defensie en werkt aan meer exposure binnen de Nederlandse Defensie en Veiligheid gerelateerde industrie. Daar kan NIDV deze nieuwe deelnemer natuurlijk uitstekend bij helpen. Bureau Veritas is een mondiaal opererende business-to-business dienstverlener op het gebied van testen, inspecteren en certificeren, aangeduid als TIC services. Zo bestaat er bijvoorbeeld grote belangstelling om op te treden als classificatiebureau bij inspecties gedurende het ontwerp en het bouwproces voor het project ‘Vervanging onderzeebootcapaciteit’. De Bureau Veritas Groep werd opgericht in 1828 in Antwerpen en is met circa 76.000 medewerkers wereldwijd actief in meer dan 140 landen via een netwerk van ruim 1.400 kantoren en laboratoria. Het hoofdkantoor bevindt zich in Parijs.

MISSIE

De missie van Bureau Veritas is om risico’s van onze opdrachtgevers terug te dringen, hun prestaties te helpen verbeteren en ondersteuning te bieden op het vlak van innovatie. Daarmee faciliteren we onze opdrachtgevers om het hoofd te bieden aan uitdagingen in relatie tot kwaliteit, gezondheid, veiligheid en welzijn, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

CORE BUSINESS: TIC SERVICES

Hun core business – testen, inspecteren en certificeren – richt zich op het zeker stellen van conformiteit van bedrijfsmiddelen, producten, infrastructuur en bedrijfsprocessen van onze opdrachtgevers aan klantspecificaties, nationale en internationale normen en relevante wet- en regelgeving (compliance).

TESTEN

Test- en analysewerkzaamheden hebben betrekking op verificatie van conformiteit van producten en goederen om vast te stellen dat de eigenschappen ervan voldoen aan gestelde vereisten. De testen en analyses vallen binnen de context van relevante eisen, normen, specificaties en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Testen worden uitgevoerd in onze laboratoria en op locatie bij opdrachtgevers en zijn o.a. toegespitst op productie- en procesorganisaties. Bureau Veritas beschikt over een groot, wereldwijd netwerk van laboratoria voorzien van geavanceerde apparatuur en faciliteiten naast specifieke, technische expertise. Door de strategische locatie van dit netwerk kunnen onze opdrachtgevers vanuit belangrijke havens en productielocaties gemakkelijk en efficiënt gebruik maken van onze diensten.

INSPECTEREN

Met de uitgevoerde on-site inspecties wordt gecontroleerd of producten, diensten, bedrijfsmiddelen en installaties voldoen aan vooraf gestelde eisen of conform verwachting in de praktijk functioneren.
De inspecties die Bureau Veritas uitvoert bestrijken een breed scala van toepassingsgebieden en zijn in essentie gericht op controle van kwaliteit, hoeveelheid en de mate van conformiteit ten opzichte van geldende wetgeving en regels.

CERTIFICEREN

Vanuit de rol als onafhankelijke certificatie instelling certificeert Bureau Veritas nationaal en internationaal opererende organisaties op basis van erkende managementsysteemnormen. Deze hebben betrekking op een breed palet van thema’s, waaronder kwaliteit, veiligheid, gezondheid en welzijn, milieu, informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens, energiemanagement, voedsel- en diervoerderveiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast omvat hun dienstverlening ook certificering volgens nationale- of internationale branche- en sectorspecifieke normen en tweede partij of leveranciersaudits.

MEER INFORMATIE

Meer gedetailleerde informatie over onze organisatie en dienstverlening in Nederland vindt u elders op deze website, voor aanvullende informatie over de Bureau Veritas Groep en onze dienstverlening in internationaal verband verwijzen wij u naar onze corporate website www.bureauveritas.com

ISO 9001 – ISO 27001 – ISO 13485 – SCIOS

 

 

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-09-2023

Discussies en contactmomenten tijdens Nederland-Zweden Innovation Days

Op 20, 21 en 22 september vonden de NL/ZWE Industry & Innovation days plaats, dit keer in Nederland (Den Haag). Dit evenement vindt jaarlijks plaats op basis van de in 2019 getekende MOU tussen NIDV en haar Zweedse counterpart SOFF. Dit jaar was het thema ‘Raising production and Supply chain resilience’. Als gastheer voor het VIP onderdeel van het programma op woensdagmiddag trad op Ambassadeur Johannes Oljelund. Op donderdag waren er paneldiscussies en matchmaking tussen de NL en ZWE industrie. Het event werd op vrijdag afgesloten met bedrijfsbezoeken aan de firma Robin Radar en kennisinstituut TNO Ypenburg.  
Internationaal|NIDV nieuws

Nieuws: 15-09-2023

Terugblik: kennis, productie, en overheid op DSEI

De Defence and Security Equipment International (DSEI) van 12 tot 15 september is vandaag succesvol afgerond. Het gezamenlijk paviljoen van ministeries, bedrijfsleven en kennisinstellingen was de hele week de spil van de Nederlandse aanwezigheid. Een bijzonder visitekaartje voor de kwaliteiten van de Nederlandse aanpak was Zr. Ms. De Ruyter aan de wal.
Handel en export|Algemeen

Nieuws: 13-09-2023

Masterclass Europees Defensiefonds: de stap van óf naar hoe

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en NIDV organiseerden 12 september een masterclass voor het Europees Defensiefonds (EDF) op de Frederikkazerne in Den Haag. Bijna 50 vertegenwoordigers van bedrijven en kennisinstellingen maakten een verdiepingsslag in dit programma voor een Europese defensiekennisbasis.
NIKAG|Europees Defensie Fonds|NIDV nieuws