Bureau Veritas zoekt naar meer structuur in hun contacten met Defensie en werkt aan meer exposure binnen de Nederlandse Defensie en Veiligheid gerelateerde industrie. Daar kan NIDV deze nieuwe deelnemer natuurlijk uitstekend bij helpen. Bureau Veritas is een mondiaal opererende business-to-business dienstverlener op het gebied van testen, inspecteren en certificeren, aangeduid als TIC services. Zo bestaat er bijvoorbeeld grote belangstelling om op te treden als classificatiebureau bij inspecties gedurende het ontwerp en het bouwproces voor het project ‘Vervanging onderzeebootcapaciteit’. De Bureau Veritas Groep werd opgericht in 1828 in Antwerpen en is met circa 76.000 medewerkers wereldwijd actief in meer dan 140 landen via een netwerk van ruim 1.400 kantoren en laboratoria. Het hoofdkantoor bevindt zich in Parijs.

MISSIE

De missie van Bureau Veritas is om risico’s van onze opdrachtgevers terug te dringen, hun prestaties te helpen verbeteren en ondersteuning te bieden op het vlak van innovatie. Daarmee faciliteren we onze opdrachtgevers om het hoofd te bieden aan uitdagingen in relatie tot kwaliteit, gezondheid, veiligheid en welzijn, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

CORE BUSINESS: TIC SERVICES

Hun core business – testen, inspecteren en certificeren – richt zich op het zeker stellen van conformiteit van bedrijfsmiddelen, producten, infrastructuur en bedrijfsprocessen van onze opdrachtgevers aan klantspecificaties, nationale en internationale normen en relevante wet- en regelgeving (compliance).

TESTEN

Test- en analysewerkzaamheden hebben betrekking op verificatie van conformiteit van producten en goederen om vast te stellen dat de eigenschappen ervan voldoen aan gestelde vereisten. De testen en analyses vallen binnen de context van relevante eisen, normen, specificaties en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Testen worden uitgevoerd in onze laboratoria en op locatie bij opdrachtgevers en zijn o.a. toegespitst op productie- en procesorganisaties. Bureau Veritas beschikt over een groot, wereldwijd netwerk van laboratoria voorzien van geavanceerde apparatuur en faciliteiten naast specifieke, technische expertise. Door de strategische locatie van dit netwerk kunnen onze opdrachtgevers vanuit belangrijke havens en productielocaties gemakkelijk en efficiënt gebruik maken van onze diensten.

INSPECTEREN

Met de uitgevoerde on-site inspecties wordt gecontroleerd of producten, diensten, bedrijfsmiddelen en installaties voldoen aan vooraf gestelde eisen of conform verwachting in de praktijk functioneren.
De inspecties die Bureau Veritas uitvoert bestrijken een breed scala van toepassingsgebieden en zijn in essentie gericht op controle van kwaliteit, hoeveelheid en de mate van conformiteit ten opzichte van geldende wetgeving en regels.

CERTIFICEREN

Vanuit de rol als onafhankelijke certificatie instelling certificeert Bureau Veritas nationaal en internationaal opererende organisaties op basis van erkende managementsysteemnormen. Deze hebben betrekking op een breed palet van thema’s, waaronder kwaliteit, veiligheid, gezondheid en welzijn, milieu, informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens, energiemanagement, voedsel- en diervoerderveiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast omvat hun dienstverlening ook certificering volgens nationale- of internationale branche- en sectorspecifieke normen en tweede partij of leveranciersaudits.

MEER INFORMATIE

Meer gedetailleerde informatie over onze organisatie en dienstverlening in Nederland vindt u elders op deze website, voor aanvullende informatie over de Bureau Veritas Groep en onze dienstverlening in internationaal verband verwijzen wij u naar onze corporate website www.bureauveritas.com

ISO 9001 – ISO 27001 – ISO 13485 – SCIOS

 

 

Aankomende evenementen

Laatste nieuws