Voordelen deelname aan handelsactiviteiten via de NIDV

Business Development Manager Internationale Handelsbevorderingen

Peter Huis in ’t Veld

E: p.huisintveld@nidv.eu
Aandachtsgebieden
Internationaal

De NIDV organiseert voor haar deelnemers verschillende gelegenheden om hun internationale kansen te verbeteren. De NIDV organiseert voor haar deelnemers verschillende gelegenheden om hun internationale kansen te verbeteren.

Deelnemer van de NIDV worden?

Neem contact op

De NIDV faciliteert internationale beursdeelnames, matchmaking-evenementen met internationale Original Equipment Manufacturers (OEM’s) en bijeenkomsten over internationale kansen.

Deelname aan beurzen gebeurt in nauw overleg en in samenwerking met een aantal departementen. Zo zijn de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en EZK betrokken bij de activiteiten. Voor het overheidsdeel wordt met behulp van het ministerie van EZK de RVO betrokken bij de totstandkoming van het Nederlandse paviljoen en hospitality lounge.

Voordelen deelname aan Nederlands paviljoen:

  1. Het paviljoen is in gebruik door de overheid en het bedrijfsleven. Het is een unieke combinatie die voordelen en synergie oplevert voor de deelnemende partijen.
  2. Omdat de overheid is betrokken bij het initiatief gebruikt zij het Nederlands Paviljoen als uitvalsbasis voor haar activiteiten.
  3. Hoogwaardigheidsbekleders zoals een minister, staatssecretaris en directeur DMO, worden tijdens de beurs gekoppeld aan de deelnemende bedrijven om kennis te maken met het bedrijf en haar producten en/of haar diensten.
  4. Als neutrale entiteit kan de NIDV delegaties aanvragen en faciliteren.
  5. Tijdens de beurs worden er sociale evenementen georganiseerd zoals bijvoorbeeld een receptie.
  6. Deelnemers geven zelf aan op wat voor wijze zij willen deelnemen, afname van vloeroppervlak of een posterpresentatie. De posterpresentatie is een mogelijkheid om low budget mee te kunnen liften met alle mogelijkheden die een Nederlands Paviljoen biedt.
  7. De overheid maakt deel uit van het initiatief; de bedrijven kunnen de overheid verzoeken voor hen te bemiddelen in zaken die stroef verlopen.
  8. De NIDV ontzorgt de deelnemende bedrijven; zij inventariseert en organiseert alles wat te maken heeft met het paviljoen.
  9. In overleg met de overheid wordt een tweejaarlijks programma opgesteld; de belangen van de Nederlandse DVI worden daarin volledig meegenomen.

Handelsmissies worden bepaald aan de hand van de actualiteit. Per jaar wordt er gekeken waar er marktkansen zijn en wordt bezien welke landen aangeven dat zij zijn geïnteresseerd in de samenwerking met Nederland.

Internationale projecten

Naast handelsbeurzen en handelsmissies doet de NIDV actief mee in verschillende internationale projecten.

Lees meer