+31 (0) 70 3644807

Search

Netherlands Industrial F35 Aircraft Platform (NIFARP)

Samen werken aan versterking Nederlandse luchtvaartindustrie.

Regering en parlement hebben in 2014 besloten de F-16 te vervangen door de F-35 Lightning II, ook wel bekend onder de naam Joint Strike Fighter. Nederlandse bedrijven die meedoen aan de ontwikkeling, productie en instandhouding van dit nieuwe jachtvliegtuig hebben elkaar gevonden in het NIFARP. In deze grote, complexe en politiekgevoelige markt versterkt het NIFARP de collectieve positie van het Nederlandse bedrijfsleven. De deelnemende bedrijven werken succesvol samen, waardoor de Nederlandse luchtvaartindustrie zich inmiddels nationaal en internationaal een positie heeft verworven als kwalitatief uitstekende, concurrerende en prettige samenwerkingspartner.

Nederlandse positie

In 1997 oordeelt de Nederlandse regering dat de luchtvaartindustrie belangrijk is voor Nederland en gestimuleerd moet worden. Met instemming van de Tweede Kamer besluit zij deel te nemen aan de vliegtuigprogramma’s Airbus A380 en F-35. Dit wordt ook wel het ‘dubbelbesluit’ genoemd. Het kabinet Kok bevestigt dit besluit in januari 2002 door deel te nemen aan de ontwikkelfase van de F-35. ‘Meedoen is kopen’ is daarbij het standpunt van het kabinet. Als gevolg van deze overheidsstimulering en de nationaal en internationaal gemaakte afspraken, heeft de Nederlandse luchtvaartsector geïnvesteerd in beide programma’s. En met succes: aanzienlijke opdrachten zijn inmiddels verkregen; zoals het Power & Thermal Management System van Aeronamic, de landinggears die bij Fokker Landing gear zijn ondergebracht en de vestiging van motorenonderhoudscentrum bij het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW). Daarnaast heeft Nederland een aanzienlijke positie verworven binnen de logistiek voor Europa en Azië.

Productie en instandhouding

De ontwikkeling van de F-35 is grotendeels achter de rug. Wel zal het toestel gedurende zijn hele levensduur doorontwikkeld worden. De Nederlandse industrie blijft hierbij betrokken. Op dit moment zijn productie en instandhouding van de F-35 belangrijke onderwerpen. Voor wat betreft de productie is het van belang dat de Nederlandse industrie zichtbaar is bij Lockheed-Martin en zijn toeleveranciers, zodat deze hoogwaardige technologieën en producten afnemen bij de deelnemers van het NIFARP. Naast deze collectieve marketing waakt het NIFARP over de gesloten contracten en de internationale relaties met overheden, fabrikanten als Lockheed-Martin, Pratt&Whitney en toeleveranciers. Daarmee wordt een soepele samenwerking en deelname van Nederlandse bedrijven gewaarborgd. Als het gaat om onderhoud en instandhouding is Europa een van de ‘servicegebieden’ in de wereld. Binnen dit gebied moet een F-35 volledig onderhouden worden. Het NIFARP zet in op het naar Nederland halen van zoveel mogelijk werk. Ons land heeft een unieke ligging als portal to Europe en kent een goede logistiek. Onze industrie bezit bijzondere kennis en knowhow. Het NIFARP behartigt de collectieve belangen op dit gebied.

Het NIFARP bevordert kansen voor de deelnemers door als aanspreekpunt en intermediair de onderlinge samenwerking te optimaliseren, als collectief positie te verwerven op de nationale en internationale markt en contacten te onderhouden met de Nederlandse overheid en buitenlandse overheden.

Contactpersoon

Peter Huis in ’t Veld

Secretaris NIFARP

Telefoon: +31 70 3644807
Stuur een e-mail


Jaarvergadering Platform

2018: 10-10, Papendrecht

Presentaties